[ MENU DODATKOWE ]  Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego

  kierownik: dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, adiunkt
  tel. 81-445-69-14
  e-mail: edyta.kowalczuk@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Adiunkci

   Pozostali pracownicy