[ MENU DODATKOWE ]Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Kierownik: dr. hab. Ewa Januś, profesor uczelni
tel. 81-445-68-53
e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    • dr Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
      e-mail: brodacz1510@tlen.pl