CTT   Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plWażne linki

« wstecz

 

Procedura krajowa uzyskania ochrony na wynalazek lub wzór użytkowy


Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej


BRIDGE - serwis informacyjno-doradczy


Fundusz VC


Uchwała 32/2014-2015 Senatu Uniwersyetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 27.02.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Uchwała 95/2014-2015 z dnia 26.06.2015 w sprawie utworzenia Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i przyjęcia Regulaminu CTT


Uchwała 96/2014-2015 Senatu Uniwersyetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 26.06.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zarządzania Prawami Autorskimi i Prawami Własności Przemysłowej oraz Zasady Komercjalizacji Dóbr Niematerialnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Procedura zgłaszania dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie