Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Instrukcje WKSJK

« wstecz

 

WIJK – 1.0. INSTRUKCJA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

WIJK – 2.0. INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zał. 1. (WIJK-2.0)

WIJK – 3.0. INSTRUKCJA GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WIJK – 4.0. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI

Zał. 1 (WIJK-4.0) – ARKUSZ HOSPITACYJNY

WIJK – 5.0. INSTRUKCJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KADRY DYDAKTYCZNEJ UP W LUBLINIE

Zał. 1 (WIJK-5.0) – KARTA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  >>> Word

WIJK – 6.0. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA ANKIETYZACJI

Zał. 1 (WIJK-6.0) – ANKIETA DYPLOMANTA

Zał. 2 (WIJK-6.0) – ANKIETA pracownika inż.-techn. i nauk.-techn. 

Zał. nr 1 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 2 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 3 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 6 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 7 do B1-1.2 i B1-1.8

WIJK – 7.0. INSTRUKCJA PRAKTYKI PROGRAMOWEJ

Zał. 1 (WIJK-7.0)

WIJK – 8.0. INSTRUKCJA OCENY BAZY MATERIALNEJ I DYDAKTYCZNEJ

WIJK – 9.0. INSTRUKCJA OKRESOWEJ WERYFIKACJI INSTRUKCJI

WIJK – 10.0. INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Zał. 1 (WIJK-10)

Zał. 2 (WIJK-10)

WIJK – 11.0. INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW

Zał. 1 (WIJK-11.0)  Opis modułu: Zał. 1, 2, 3 Word >>

Zał. 2 (WIJK-11.0)

Zał. 3 (WIJK-11.0)

Zał. 4 (WIJK-11.0)

Zał. 5 (WIJK-11.0)

........................................................ Archiwum...................................................................

 

WIJK – 1.0. INSTRUKCJA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

WIJK – 2.0. INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Zał. 1. (WIJK-2.0)

WIJK – 3.0. INSTRUKCJA GROMADZENIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WIJK – 4.0. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA HOSPITACJI

Zał. 1 (WIJK-4.0) – ARKUSZ HOSPITACYJNY

WIJK – 5.0. INSTRUKCJA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KADRY DYDAKTYCZNEJ UP W LUBLINIE

Zał. 1 (WIJK-5.0) – KARTA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO  >>> Word

WIJK – 6.0. INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA ANKIETYZACJI

Zał. 1 (WIJK-6.0) – ANKIETA DYPLOMANTA

Zał. 2 (WIJK-6.0) – ANKIETA pracownika inż.-techn. i nauk.-techn. 

Zał. nr 1 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 2 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 3 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 6 do B1-1.2 i B1-1.8

Zał. nr 7 do B1-1.2 i B1-1.8

WIJK – 7.0. INSTRUKCJA PRAKTYKI PROGRAMOWEJ

Zał. 1 (WIJK-7.0)

WIJK – 8.0. INSTRUKCJA OCENY BAZY MATERIALNEJ I DYDAKTYCZNEJ

WIJK – 9.0. INSTRUKCJA OKRESOWEJ WERYFIKACJI INSTRUKCJI

WIJK – 10.0. INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Zał. 1 (WIJK-10)

WIJK – 11.0. INSTRUKCJA WERYFIKACJI MODUŁÓW

Zał. 1 (WIJK-11.0)  Opis modułu: Zał. 1, 2, 3 Word >>

Zał. 2 (WIJK-11.0)

Zał. 3 (WIJK-11.0)

Zał. 4 (WIJK-11.0)

Zał. 5 (WIJK-11.0)

 

WIJK – 1.0. INSTRUKCJA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA