foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Oferta

naukowo badawcza:

« wstecz


 

  • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych.
  • Ocena jakości ziarna – metody instrumentalne.
  • Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych.
  • Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych.
  • Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.
  • Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku i praktyczne rozwiązania.
     

Kontakt:
Kierownik Katedry Chemii
prof. dr hab. Izabella Jackowska
tel. 81-445 65 30
e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl