wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

 

Katedra prowadzi badania w następujących kierunkach:
 

1. Ekstruzja środków spożywczych – kompleksowe badania nad procesem ekstruzji różnego pochodzenia surowców roślinnych z przeznaczeniem na cele spożywcze, paszowe i przemysłowe; możliwości regulowania i kształtowania pożądanych cech żywności i pasz;

2. Żywność wygodna – możliwości opracowania nowych receptur i technologii wytwarzania szerokiego asortymentu produktów wykazującym znamiona żywności wygodnej, funkcjonalnej i prozdrowotnej; wykorzystanie niestandardowych surowców i dodatków w celu wpływania na ostateczną charakterystykę żywieniową i funkcjonalną produktów spożywczych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki ekstruzji do modelowania cech użytkowych żywności; podnoszenie wartości odżywczej przez zastosowanie dodatków pochodzenia naturalnego zwiększających zawartość błonnika pokarmowego, wykazujących cechy stabilizatorów, emulgatorów, hydrokoloidów itp.; opracowywanie receptur i technik wytwarzania prozdrowotnych przekąsek zbożowych, badanie pływu parametrów ekstruzji na cechy produktów (wyroby instant, podgotowane, błyskawiczne);

3. Modyfikacja skrobi metodą ekstruzji – nadawanie surowcom skrobiowym ściśle zdefiniowanych cech użytkowych (zagęstniki, stabilizatory, lepiszcza, środki klejące) i możliwości zastosowania skrobi modyfikowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz w zastosowaniach przemysłowych np. przemysł chemiczny, papierniczy i tekstylny; wpływ parametrów ekstruzji na właściwości fizykochemiczne, reologiczne i użytkowe modyfikatów skrobiowych;

4. Badania cech fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych i paszowych oraz opakowań – badanie gęstości, wodochłonności, wskaźników WAI, WSI, stabilności wodnej karm dla zwierząt; badanie cech mechanicznych i wytrzymałościowych (twardość, elastyczność, odkształcenie, odporność na uszkodzenia); ocena barwy produktów z wykorzystaniem kolorymetru odwzorowującego Lovibond SystemCam500; badanie cech tekstury artykułów spożywczych na aparacie Zwick z wykorzystaniem komory Kramera, komory Ottawa, komory do ekstruzji wstecznej, noży tnących różnego kształtu; badanie cech użytkowych i wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych np. odporności na rozciąganie, rozerwanie, przebicie itp.;

5. Biopolimery biodegradowalne – możliwości opracowania technologii wytwarzania i przeprowadzanie badań eksploatacyjnych z zastosowaniem techniki ekstruzji do wytwarzania biopolimerów opakowaniowych oraz z zastosowaniem linii wytłaczania z rozdmuchem do wytworzenia folii biodegradowalnych z surowców skrobiowych na linii w skali półtechnicznej; zastosowanie dodatków funkcjonalnych i ich wpływ na cechy folii opakowaniowych biodegradowalnych;

6. Opracowania biznesplanów i projektów technologicznych z branży spożywczej i paszowej, szczególnie przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem techniki ekstruzji do wytworzenia szerokiego asortymentu wyrobów (przekąski, chrupki, wyroby błyskawiczne i wzbogacane, galanteria śniadaniowa, karmy dla zwierząt towarzyszących i ryb, zagospodarowanie odpadów produkcyjnych itp.).

W laboratoriach Katedry Inżynierii Procesowej wykorzystujemy do badań eksploatacyjnych i technologicznych:

• ekstruder jednoślimakowy TS-45 w wersjach L/D 12:1, 16:1, 18:1 z możliwością kontrolowanego chłodzenia/ogrzewania cylindra, przy użyciu szerokiego zasobu matryc formujących, oraz suszarnię z wymuszonym obiegiem powietrza,

• ekstrudera dwuślimakowy 2S9/5 współbieżny, z szerokim zestawem matryc kształtujących (okrągłych i płaskich), wyposażony w kondycjoner z możliwością dowilżania parą wodną (wytwornica pary), do zastosowań spożywczych i paszowych,

• linię do wytłaczania z rozdmuchem folii biodegradowalnych skrobiowych oraz z tworzyw sztucznych.

Aparatura badawcza pozwala nam na wykonanie oceny cech fizycznych, użytkowych, mechanicznych, teksturalnych, barwy oraz przydatności konsumpcyjnej i technologicznej szerokiego asortymentu wyrobów spożywczych, paszowych, przemysłowych, opakowaniowych itd. Zapraszamy do współpracy jednostki zainteresowane możliwościami wykorzystania techniki ekstruzji, opracowaniem technologii wytwarzania nowych wyrobów oraz przeprowadzaniem badań produktów własnych i wytworzonych w naszych laboratoriach na Państwa zamówienie.

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Leszek Mościcki
tel: 81-461-00-61 wew. 107
e-mail: leszek.moscicki@up.lublin.pl