Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Oferta

« wstecz

 

          Katedra prowadzi badania nad wartością odżywczą i biologiczną warzyw i ziół, a także nad jakością pozyskiwanych z nich surowców. Badania dotyczą wielu gatunków warzyw i ziół.

 

        W Katedrze, obok działu doświadczalnego na Felinie, funkcjonuje Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich, w którym istnieje możliwość wykonywania kilkudziesięciu różnych analiz chemicznych będących podstawą standaryzacji i oceny jakości produktów ogrodniczych.

 

          Katedra dysponuje dobrze wyszkoloną kadrą pracowników naukowych i inżynieryjno-technicznych. Współpracują oni z podmiotami gospodarczymi i mogą podejmować współpracę z następnymi przedsiębiorstwami w zakresie badań nad jakością warzyw i ziół produkowanych na Lubelszczyźnie z przeznaczeniem na spożycie oraz do przetwórstwa w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

Badania mogą dotyczyć:

 

  •  monitorowania technologii uprawy warzyw i ziół;
  •  standaryzacji i oceny wartości surowców i ziół oraz uzyskanych z nich produktów;
  •  zawartości pozostałości środków ochrony roślin oraz substancji antyodżywczych.

 

Kontakt:
Kierownik Katedry

prof. dr hab. Halina Buczkowska

tel: 81 524-71 -16

e-mail: halina.buczkowska@up.lublin.pl