BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Oferta

« wstecz

Prowadzone badania o charakterze utylitarnym dotyczą następujących zagadnień:

 • genetyczne i środowiskowe uwarunkowania użytkowości rozpłodowej i mięsnej owiec i kóz
 • wykorzystanie małych przeżuwaczy w rolnictwie zrównoważonym oraz w czynnej ochronie środowiska naturalnego
 • praca hodowlana w stadach owiec objętych ochroną zasobów genetycznych

Pracownicy Katedry realizując powyższe badania współpracują aktywnie z następującymi jednostkami:
 

 • uczelnie lubelskie (KUL, Politechnika, UMCS)
 • wszystkie uczelnie rolnicze w całym kraju
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
 • Instytut Zootechniki PIB w Balicach
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polski Związek Owczarski w Warszawie
 • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Koz w Lublinie
 • Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 • Ubojnia cieląt i jagniąt „Połonina” w Lesku Sp. z.o.o. 
 • zakłady przemysłu mięsnego zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego
   

Pracownicy Katedry podejmują praktyczną współpracę w następujących obszarach badań:
 

 • użytkowanie mięsna i rozpłodowe owiec oraz kóz
 • użytkowanie mleczne kóz
 • ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
 • prozdrowotne cechy mięsa jagnięcego i koźlęcego
 • doradztwo rolnicze 
 • małe przeżuwacze w czynnej ochronie środowiska rolniczego
 • owce i kozy jako element rolnictwa zrównoważonego
 • zwierzęta gospodarskie bioindykatorem zagrożeń zdrowia ludzi i zwierząt włóknami azbestu w powietrzu atmosferycznym.

  Kontakt:
  Kierownik katedry:
  prof. dr hab. Tomasz. Gruszecki
  tel: 81-445-67-25
  e-mail:
  tomasz.gruszecki@up.lublin.pl