Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

Katedra realizuje następujące prace badawcze:

1. Inwentaryzacja potencjału turystycznego województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki na obszarach wiejskich.

2. Badania nad motywacjami i preferencjami klientów korzystających z usług turystycznych w regionie lubelskim (popyt turystyczny).

3. Badania nad rolą samorządów terytorialnych, stowarzyszeń i organizacji turystycznych w kreowaniu regionalnego i lokalnego produktu turystycznego.

4. Badania nad możliwościami realizacji na Lubelszczyźnie innowacyjnych rodzajów i form turystyki, które gwarantują wysoki popyt turystyczny, rozwijają podaż usług turystycznych i oferują istnienie korzyści społeczeństwu.

5. Prace nad regionalnymi i lokalnymi strategiami rozwoju na Lubelszczyźnie.

6. Badania nad wpływem turystyki na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

7. Badania nad budową marki lubelskich produktów turystycznych oraz nad zarządzeniem turystyką w regionie.

8. Analiza SWOT lokalnych obszarów recepcji turystycznej.

9. Ruch turystyczny na Lubelszczyźnie.

10. Edukacja regionalnych i lokalnych sił społecznych w zakresie turystyki i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Kontakt:
Kierownik katedry:
prof. dr hab. Bogusław Sawicki
tel: 81-445-60-41
e-mail:
bogusław.sawicki@up.lublin.pl