Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Plany studiów

STARSZE WERSJE ARCHIWALNE PLANÓW

Archiwum
Rok akademicki 2012/2013

 

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO
agronomia acrobat acrobat acrobat acrobat
agrobiznes acrobat acrobat acrobat acrobat
agroturystyka acrobat acrobat acrobat acrobat
kształtowanie środowiska acrobat acrobat  -  -
rolnictwo ekologiczne acrobat  - acrobat  -
TOWAROZNAWSTWO
obrót towarowy i obsługa celna acrobat acrobat acrobat acrobat
zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych acrobat acrobat acrobat acrobat
EKONOMIA        
handel acrobat  - - -
ekonomika systemu agrożywnościowego -  - - -
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA        
inżynieria ekologiczna acrobat  - acrobat  -
infrastruktura techniczna wsi acrobat  - acrobat  -
ochrona i zagospodarowywanie obszarów wiejskich acrobat  - acrobat  -
alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami -  acrobat  -  -
TURYSTYKA I REKREACJA acrobat  - acrobat  -
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
gospodarka rolno-środowiskowa -  - -  -
gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich acrobat  - acrobat  -
LEŚNICTWO acrobat  - acrobat   - 

 

 
ARCHIWUM
Rok akademicki 2011/2012

 

Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO
agronomia acrobat acrobat acrobat acrobat
agrobiznes acrobat acrobat acrobat acrobat
agroturystyka acrobat acrobat acrobat acrobat
kształtowanie środowiska acrobat acrobat  -  -
TOWAROZNAWSTWO
obrót towarowy i obsługa celna acrobat acrobat acrobat acrobat
zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych acrobat acrobat acrobat acrobat
EKONOMIA        
handel acrobat  - acrobat -
ekonomika systemu agrożywnościowego acrobat  - acrobat -
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA     acrobat I i II rok

acrobat III rok
 -
inżynieria ekologiczna acrobat  -  -  -
infrastruktura techniczna wsi acrobat  -  -  -
ochrona i zagospodarowywanie obszarów wiejskich acrobat  -  -  -
alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami -  acrobat  -  -
TURYSTYKA I REKREACJA acrobat  - acrobat  -
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
gospodarka rolno-środowiskowa acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich acrobat  - acrobat  -
LEŚNICTWO acrobat  - acrobat   - 


  


ARCHIWUM
Rok akademicki 2010/2011
Kierunek stacjonarne
I stopnia
stacjonarne
II stopnia
niestacjonarne
I stopnia
niestacjonarne
II stopnia
ROLNICTWO
agronomia acrobat acrobat acrobat acrobat
agrobiznes acrobat acrobat acrobat acrobat
agroturystyka acrobat acrobat acrobat acrobat
kształtowanie środowiska acrobat acrobat  -  -
TOWAROZNAWSTWO
obrót towarowy i obsługa celna acrobat acrobat acrobat acrobat
zarzadzanie jakością towarów konsumpcyjnych acrobat acrobat acrobat acrobat
EKONOMIA acrobat  - acrobat  -
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA    - acrobat I rok

acrobat II rok
 -
degradacja, ochrona i rekultywacja gleb acrobat  -  -  -
inżynieria ekologiczna acrobat  -  -  -
infrastruktura techniczna wsi acrobat  -  -  -
ochrona i zagospodarowywanie obszarów wiejskich acrobat  -  -  -
gospodarka ściekowo osadowa acrobat  -  -  -
TURYSTYKA I REKREACJA acrobat  - acrobat  -
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
gospodarka rolno-środowiskowa acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych acrobat  - acrobat  -
gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich. acrobat  - acrobat  -
 
« wstecz