Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy Katedry Turystyki i Rekreacji  prowadzą m.in. zajęcia na kierunkach: Turystyka i rekreacja, Rolnictwo, Ogrodnictwo następujących przedmiotów:

 • Geografia turystyczna Europy i świata
 • Zarządzanie w turystyce i rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Podstawy rekreacji
 • Organizacja pracy biurowej w turystyce
 • Specjalistyczne kwalifikacje przewodnickie
 • Organizacja wypoczynku czynnego
 • Wprowadzenie do agroturystyki
 • Organizacja i warunki realizacji agroturystyki
 • Krajoznawstwo i elementy turystyki kwalifikowanej
 • Prawo w agroturystyce
 • Turystyka wiejska
 • Zarządzanie gospodarstwem agroturystycznym
 • Prawne i społeczne aspakty ochrony środowiska
 • Turystyka i rozwój wielofunkcyjny wsi
 • Walory turystyczne obszarow wiejskich

Katedra Turystyki i Rekreacji we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi Podyplomowe Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych. Studia trwają dwa semestry. Obejmują podstawową wiedzę z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, agronomii, ogrodnictwa, leśnictwa, agroekologii, rolnictwa ekologicznego, zootechniki, aktywizacji obszarów wiejskich, Agroturystyki, ekonomiki, ochrony środowiska, podstaw żywienia człowieka, przetwórstwa owoców i warzyw, dietetyki i gastronomi oraz funduszy UE wspomagających rozwój obszarów wiejskich (Więcej informacji w zakładce studiów podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie).