wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

 1. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.
 2. Komputerowe modelowanie struktur bioelektromagnetycznych.
 3. Tomografia mikrofalowa.
 4. Automatyczna indeksacja muzycznych baz danych.
 5. Implementacja dodatków do oprogramowania do statystycznej analizy danych.
 6. Powtarzane pomiary.
 7. Analizy wielowymiarowe ze szczególnym uwzględnieniem
  analizy dyskryminacyjnej i czynnikowej.
 8. Przetwarzane oraz analiza obrazów pozyskanych
  w badaniach medycznych typu MRI i fMRI.
 9. Symulacja komputowa pracy maszyn rolniczych.
 10. Stochastyczne równania różniczkowe.
 11. Metoda elementów skończonych w inżynierii rolniczej.
 12. Systemy zdalnego nauczania – metodyka i technologie.