foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Badania

« wstecz

  •  Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku oraz praktyczne rozwiązania.
  •  Oznaczanie zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych.
  •  Ocena jakości ziarna - metody instrumentalne.
  •  Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych.
  •  Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych.
  •  Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej.