wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

 

Aktualne dane i informacje szczegółowe znajdują się na stronie własnej Katedry: http://kzmi.up.lublin.pl

 

 

W zakresie dydaktyki Katedra obsługuje wszystkie wydziały na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a także studia doktoranckie, prowadząc ponad 70 oddzielnych wykładów.

Przedmioty realizowana na Wydziale Inżynierii Produkcji
Przedmioty realizowane na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

 • matematyka,
 • programowanie i programy użytkowe.
   

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

 • matematyka,
 • podstawy programowania,
 • bazy danych,
 • eksploatacja sieci komputerowych,
 • technologia informacyjna,
 • system operacyjny linux,
 • programowanie obiektowe,
 • pakiety oprogramowania użytkowego,
 • grafika komputerowa,
 • budowa i eksploatacja sieci komputerowych,
 • informatyka,
 • algorytmy i metody numeryczne,
 • algorytmy numeryczne,
 • statystyka i doświadczalnictwo,
 • seminarium.
   

Przedmioty realizowane na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

 • matematyka,
 • informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • statystyka matematyczna,
 • technologia informacyjna.

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 1. Aplikacja sieciowa i bazodanowa.
 2. Analiza obrazów.
 3. Algorytmy i metody numeryczne w inżynierii rolniczej.
 4. Grafika rastrowa i wektorowa.
 5. Komputerowe modelowanie interakcji pola elektromagnetycznego z organizmami żywymi.
 6. Tomografia komputerowa.
 7. Programowanie zorientowane obiektowo.
 8. E-learning.
 9. Systemy operacyjne.
 10. Środowisko programistyczne.