wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Osiągnięcia

« wstecz

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Katedry:

Do ważnych spektakularnych osiągnięć Katedry należy zaliczyć opracowanie konstrukcji i wdrożenie do produkcji seryjnej rodziny ekstruderów jednoślimakowych oraz ekstrudera dwuślimakowego w ZMCh "Metalchem" w Gliwicach. Jako efekt uczestnictwa Katedry w międzynarodowym projekcie badawczym COST’93 opracowano metody aplikacji szerokiego asortymentu surowców z roślin strączkowych i oleistych do uzyskania pełnowartościowego produktu paszowego z wykorzystaniem techniki ekstruzji. W ramach współpracy międzynarodowej w programie EUREKA opracowano i wykonano prototypy członowego wielofunkcyjnego ekstrudera nowej generacji, które w niedługim czasie będą wdrożone do produkcji w naszym kraju. W ramach międzynarodowego konsorcjum utworzonego w ramach programu BIOPACK opracowano technologię wytwarzania biopolimerów skrobiowych z wykorzystaniem techniki ekstruzji, które służyć mogą do produkcji folii opakowaniowych biodegradowalnych oraz form wtryskowych opakowań sztywnych i różnego asortymentu aplikacji przemysłowych np. łyżeczki, doniczki, kształtki formowane techniką wtrysku wysokociśnieniowego.

Katedra prowadzi ścisłą formalną współpracę z wieloma europejskimi ośrodkami naukowymi, m.in. z Holandii, Czech i Irlandii. Uczestniczy w dwu prestiżowych programach badawczych finansowanych przez UE, tj. COST, EUREKA oraz BIOPACK. Na szczególne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca z Food and Bioprocess Engineering Group Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen. Potwierdzeniem efektywności tej kooperacji było przyznanie w 1997 r. na wniosek Katedry doktoratu honorowego UP w Lublinie prof. dr D.J. van Zuilichemowi - kierownikowi tej placówki oraz wielokrotne staże naukowe pracowników katedry w Wageningen.

Katedra Inżynierii Procesowej posiada najlepiej wyposażone w Polsce laboratorium barotermicznej obróbki surowców roślinnych na cele spożywcze i paszowe, a zwłaszcza techniki ekstruzji, dysponuje 2 ekstruderami: 1 jednoślimakowym i 1 dwuślimakowym wraz z oprzyrządowaniem pomiarowym oraz wytłaczarką z instalacją rozdmuchu do produkcji folii z tworzyw sztucznych i skrobiowych tworzyw biodegradowalnych.

Pracownicy Katedry są autorami wielu nowatorskich technologii z zakresu produkcji ekstrudowanej żywności i pasz, stąd ich osiągnięcia naukowe w postaci: oryginalnych prac twórczych (61), podręczników i skryptów (2), artykułów i komunikatów naukowych (99), prac niepublikowanych (19), referatów na konferencjach międzynarodowych (30), referatów na konferencjach krajowych (50), habilitacji (1, druga w finalizacji), doktoratów (7), patentów (9), prac zastrzeżonych (4) oraz wzorów użytkowych (6).

Organizowane lub współorganizowane kongresy, konferencje, sympozja, seminaria:
Zastosowanie ekstruderów w przemyśle rolno-spożywczym, - Sympozjum organizowane z firmą Bühler A.G. (CH), Pułtusk, czerwiec 2004.

Aquafeed and pet food, - Sympozjum organizowane z firmą A. Kahl Gmbh (D), Pułtusk, listopad, 2004.

Suprex® dla przemysłu rolno-spożywczego, - Sympozjum organizowane z firmą Cogrico bv (NL), Warszawa, czerwiec, 2005.

Galanteria śniadaniowa, - Sympozjum organizowane z firmą Pavan s.r.l. (I), Warszawa, maj, 2006.

Modyfikaty skrobiowe, - Sympozjum organizowane z firmą Codrico bv. (NL), Warszawa, maj, 2006.

Urządzenia do produkcji pasz, - Sympozjum organizowane z firmą A. Kahl Gmbh, Warszawa, czerwiec, 2007.

Tred and premium pet food, - Sympozjum organizowane z firmą Clextral Group (F), Warszawa, listopad, 2007.
 

Obecnie realizowany jest projekt badawczy własny finansowany ze środków na naukę MNiSzW w latach 2008 – 2010 pt.: „Wpływ obróbki ciśnieniowo-termicznej na jakość wzbogacanych makaronów podgotowanych.” Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Wójtowicz.

W latach 2009 – 2010 realizowany jest projekt badawczy własny finansowany ze środków na naukę MNiSzW pt.: „Badania procesu ciśnieniowo-termicznej modyfikacji skrobi” Kierownik projektu: dr Marcin Mitrus.