BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 

 • doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec i kóz z wykorzystaniem techniki laparoskopowej
 • doskonalenie cech użytkowości mięsnej owiec i kóz z wykorzystaniem techniki USG
 • ocena parametrów genetycznych z wykorzystaniem nowych metod statystycznych
 • ocena możliwości poprawy cech funkcjonalnych mięsa i mleka owiec i kóz
 • behawior owiec i kóz
 • wykorzystanie metod molekularnych do szacowania mięsności owiec i kóz

 

 

Realizowane tematy badawcze:

 

 • Symbol tematu: ZKO/DS-1

   Tytuł: Wpływ warunków dobrostanu zwierząt na ich wzrost, wartość rzeźną oraz jakość pozyskiwanych   surowców
     Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Junkuszew

 • Symbol tematu: ZKO/DS-4
  Tytuł: Doskonalenie użytkowości mięsnej i cech reprodukcyjnych owiec i kóz
  Kierownik tematu: Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki
 • Symbol tematu: ZKO/DS-5
  Tytuł: Małe przeżuwacze w rolnictwie zrównoważonym
  Kierownik tematu: Dr hab. Anna Szymanowska

 

Projekty badawcze:

 

 1. Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”
  • kierownik projektu: Beata Sielewicz – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

  • kierownik zadania: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

 2. Nr 297267 „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu BIOSTARTEG
  • kierownik tematu: prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 3. Zadanie badawcze: „Wykorzystanie zwierząt gospodarskich ras lokalnych w ochronie i właściwym zagospodarowaniu siedlisk cennych przyrodniczo”
  • kierownik zadania: prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

 

 

Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy im. prof. Tadeusza Efnera w Bezku
22-124 Siedliszcze
mgr inż. Mirosław Frydrych
tel. (082) 569-16-27

 

 

  Pracownicy obsługi:
 • Mieczysław Bieniek
 • Danuta Konuć
 • Józef Konuć
 • Jan Kozdroń
 • Krzysztof Kozdroń
Integralną częścią Katedry Hodowli Owiec i Kóz UP w Lublinie jest Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy zlokalizowana w miejscowości Bezek, województwo lubelskie, powiat chełmski. Obiekt utworzony został w 1993 roku z zasobów Rolniczego Zakładu Doświadczalnego należącego do AR w Lublinie.
W chwili obecnej Stacja posiada cztery budynki owczarni wraz z obiektami towarzyszącymi oraz 64 ha gruntów ornych. Utrzymywane w Stacji stado podstawowe owiec liczy około 530 sztuk matek oraz 30 sztuk kóz. Są to: polskie owce nizinne odmiany uhruskiej jako rezerwa genetyczna (~ 200 sztuk), dwie linie syntetyczne mięsno-plenne BCP (~ 150 sztuk) i SCP (~ 130 sztuk) oraz owce rasy świniarka (~ 50 sztuk). W Stacji utrzymywane są dwie rasy kóz: saaneńska i biała uszlachetniona oraz ich mieszańce z rasą burską.
Stacja spełnia funkcję obiektu dydaktycznego, badawczego, hodowlanego oraz produkcyjnego. Funkcją dydaktyczną Stacji jest realizacja zajęć praktycznych (tzw. terenowych) ze studentami Wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt, Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Inżynierii Produkcji. Istniejąca baza socjalna pozwala również na prowadzenie krótko i długoterminowych praktyk studenckich.
Ponadto w Stacji prowadzone są kursy doskonalenia zawodowego dla hodowców i producentów owiec i kóz. Utrzymywane zwierzęta stanowią bardzo dobry materiał do badań, które realizowane są głównie przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie. Ponadto prowadzone są eksperymenty naukowe we współpracy z pracownikami siostrzanych katedr innych uczelni i instytutów naukowo-badawczych.
Możliwości badawcze zwiększa funkcjonujące w obrębie Stacji terenowe laboratorium analiz mięsa, mleka i wełny. Wyposażenie wspomnianego laboratorium umożliwia stosowanie nowoczesnych technik badawczych np. ultrasonografii, laparoskopii i innych. W oparciu o zwierzęta stada zarodowego owiec i kóz produkowany jest męski i żeński materiał hodowlany. Produkcję uboczną stanowią młode zwierzęta rzeźne sprzedawane na rynki całej Unii Europejskiej oraz wełna owcza.