BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Realizowane przedmioty i ich obsada:

Kierunek: ZOOTECHNIKA
 

Przedmiot Prowadzący
Ochrona własności intelektualnych dr W. Bojar
Chów i hodowla owiec i kóz prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Technologie produkcji jagniąt i koźląt prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Prawo rolne w UE dr W. Bojar
Prawodawstwo hodowlane prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Zrównoważone systemy produkcji rolniczej dr hab. A. Szymanowska prof. UP
Systemy produkcji jagniąt i koźląt rzeźnych prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Technologia informacyjna dr K. Patkowski
Technologie uzdatniania skór i przerobu wełn dr hab. A. Szymanowska prof. UP
Fundusze pomocowe dla rolnictwa dr K. Patkowski
Doradztwo rolnicze dr hab. A. Szymanowska prof. UP
Metody badań w zakresie chowu i użytkowania zwierząt dr hab. A. Junkuszew
Społeczeństwa współczesne dr hab. A. Junkuszew
Informatyka w zootechnice dr M. Greguła- KaniaKierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Przedmiot Prowadzący
Współczesne społeczeństwa dr hab. A. Junkuszew
Ochrona własności intelektualnej dr W. Bojar
Prawo w ochronie środowiska dr W. Bojar
Programy rolno-środowiskowe i doradztwo ekologiczne dr hab. A. Junkuszew
Technologie produkcji zwierzęcej a środowisko prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Technologie ochrony środowiska dr hab. A. Junkuszew
Polityka ochrony środowiska dr W. Bojar
Zwierzęta w czynnej ochronie środowiska prof. dr hab. T. M. Gruszecki

 


Kierunek: BIOLOGIA

 

Przedmiot Prowadzący
Ochrona własności intelektualnej dr W. Bojar
Biologia i użytkowanie zwierząt gospodarskich dr hab. A. Junkuszew
Zwierzęta w kulturze człowieka dr hab. A. JunkuszewKierunek: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 

Prowadzący Przedmiot
Ochrona własności intelektualnej Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczym
Utylizacja i zagospodarowanie produktów ubocznych w produkcji żywności dr hab. A. Junkuszew
Produkty uboczne w przemyśle rolno-spożywczym dr hab. A. Junkuszew

 

 

Kierunek: HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO

 

Przedmiot Prowadzący
Ochrona własności intelektualnych dr W. Bojar
Hodowla małych przeżuwaczy dr K. Patkowski
Technologia informacyjna dr M. Greguła -Kania
Zastosowanie informatyki w hipologii dr M. Greguła -Kania

 

 

Kierunek: BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT

 

 

Przedmiot Prowadzący
Ekologia zwierząt gospodarskich prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Ochrona własności intelektualnej dr W. Bojar
Doradztwo w chowie i użytkowaniu zwierząt/
zwierzęta w kulturze człowieka
dr hab. A. Junkuszew
Modelowanie środowiska zwierząt dr K. Patkowski
Zwierzęta w agroturystyce dr K. Patkowski

 

 

Kierunek: DORADZTWO W OBSZARACH WIEJSKICH

 

 

Przedmiot Prowadzący
Dobra praktyka rolnicza dr hab. A. Szymanowska prof. UP
Podstawy działalności gospodarczej dr W. Bojar
Zwierzęta gospodarskie w środowisku przyrodniczym prof. dr hab. T. M. Gruszecki
Zwierzęta gospodarskie w środowisku przyrodniczym dr hab. A. Junkuszew
Społeczeństwo współczesne / bioetyka dr hab. A. Junkuszew
Metody badań statystycznych w rolnictwie dr hab. A. Junkuszew
Spółdzielczość wiejska dr hab. A. Szymanowska prof. UP
Gospodarowanie odpadami w produkcji rolniczej dr hab. A. Junkuszew
Programy rolnośrodowiskowe dr K. Patkowski
Zasady i techniki pracy doradcy dr W. Bojar
Prawnospołeczne aspekty nauk przyrodniczych dr M. Greguła - Kania

 

 

 

Data aktualizacji 19 kwietnia 2016 r.