WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

« wstecz

 

Działalność dydaktyczna: 
A. przedmioty obligatoryjne:

-          Patofizjologia - wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

-          Kliniczny zarys chorób - wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

B. przedmioty fakultatywne:

-          Transformacje nowotworowe (ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

-          Choroby zwierząt laboratoryjnych (ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

-          Choroby genetyczne zwierząt (ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

C. przedmioty realizowane na studiach III stopnia

- Hodowla komórek zwierzęcych (wykłady dla doktorantów z Wydz. Medycyny Weterynaryjnej)

- Bioethical aspects of research and dydactics (wykłady dla doktorantów obcojęzycznych z Wydz. Medycyny Weterynaryjnej i Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt)

W zakładzie Patofizjologii corocznie realizowane są zajęcia anglojęzyczne z w/w przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych dla studentów zagranicznych uczestniczących w programie ERASMUS.

Zarówno tematy wykładów jak i ćwiczeń realizowanych w ramach przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych, przedstawione są w formie krótkich prezentacji multimedialnych dostępnych na stronie internetowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

Wykłady:

Patofizjologia - semestr I i II

 

Szkolenia E-Learningowe.
 
Fakultety.
 
 

Opieka naukowa i dydaktyczna nad studentami realizującymi corocznie projekty badawcze w Studenckim Kole Naukowym Medyków Weterynaryjnych (Sekcja Patofizjologii). Materiały konferencyjne oraz dokumentacja licznych sukcesów dostępne są w Zakładzie Patofizjologii.