WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Zakład Farmakologii, do 1 września 2003 roku Katedra Farmakologii, w latach 1944-1955 wchodził w skład Wydziału Weterynaryjnego UMCS, a od 1 września 1955 roku - Wyższej Szkoły Rolniczej. Funkcję pierwszego Kierownika Katedry pełnił doc. dr Stanisław Dłużewski. W 1947 roku na kierownika Katedry został powołany prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz – prof. nadzw. (1959), profesor zw. (1978), dr honoris causa AR w Lublinie (1989), organizator Wydz. Weterynaryjnego UMCS oraz Katedry Farmakologii Wydziału Wet. UMCS, WSR i AR w Lublinie; prodziekan (1960-1962) i dziekan (1966-1969) tego Wydziału. Tematyka realizowanych wówczas badań dotyczyła farmakokinetyki nowych postaci leków wet., a także fitochemicznych surowców leczniczych i pasz.

W okresie od 1970 do 1992 roku Katedra Farmakologii znalazła się w ramach Instytutu Nauk Fizjologicznych jako Zakład Farmakologii, a po rozwiązaniu Instytutu w 1992 roku ponownie przyjęła status Katedry.

            Po odejściu Prof. G. Staśkiewicza na emeryturę w 1979 roku, kierownictwo ówczesnej Katedry Farmakologii objął prof. dr hab. Zbigniew Roliński – profesor nadzw. (1982), profesor zw. (1990), dyrektor Instytutu Nauk Fizjologicznych (1976-1992). Zakres badań poszerzono o zagadnienie farmakologii ośrodkowego układu nerwowego w zakresie mechanizmów działania antyagresywnego i przeciwdrgawkowego leków. Kontynuowano również badania z dziedziny farmakokinetyki i dostępności biologicznej chemioterapeutyków i ich połączeń.

            Od 2001 roku, po odejściu Prof. Z. Rolińskiego na emeryturę, funkcję kierownika Katedry, a od 1 października 2001 roku Zakładu Farmakologii objął Prof. dr hab. Cezary Kowalski – prof. nadzw. (2007), profesor zw. (2009), prodziekan Wydziału Med. Wet. UP
w Lublinie (2008), który funkcję tę pełni do chwili obecnej. Profesor zorganizował nowoczesne laboratorium chromatograficzne podejmując czynności i procedury do uzyskania GMP (Good Manufacturing Practice), wprowadził do badań i oceny leków nowoczesne, selektywne metody analityczne, kontynuuje i rozwija badania w zakresie oceny farmakologicznej i toksycznej nowych leków weterynaryjnych. Zajmuje się również badaniami dystrybucji i tempa eliminacji leków z organizmu i ich pozostałości w żywności pochodzenia zwierzęcego.

« wstecz