WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26




Badania

- Farmakokinetyka i farmakodynamika leków weterynaryjnych, przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych i przeciwbólowych, umożliwiająca zarówno precyzyjne ustalenie poziomu dawkowania, ocenę ich działania
w organizmie, ponadto ustalenie czasu ich eliminacji z ustroju.

- Opracowanie metod i procedur analitycznych posiadających powtarzalną oznaczalność, w których warunki analityczne są dobierane w sposób pozwalający na oznaczania poziomów substancji badanych (leków) w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego.

-  Rola wolnych rodników i antyoksydantów w funkcjonowaniu organizmu.

-  Ocena działania toksycznego leków i oporności szczepów patogennych na chemioterapeutyki stosowane w lecznictwie weterynaryjnym.

-  Badania nad nowymi, skuteczniejszymi lekami (połączenia chemioterapeutyków). 

« wstecz