WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Historia Zakładu Histologii i Embriologii
 

            Historia Zakładu datuje się od 1944 r. wraz z powstaniem Wydziału Weterynaryjnego na UMCS w Lublinie. Zajęcia z histologii i embriologii powierzono prof. dr Stanisławowi Grzyckiemu, zastępcy kierownika Zakładu Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego. W 1948 r. utworzono Katedrę Histologii i Embriologii Wydziału Weterynaryjnego, która do 1952 r. mieściła się w Collegium Maius przy ul. Lubartowskiej, następnie przy Al. Racławickich, gdzie przekształcono ją w Zakład i włączono do Katedry Anatomii Zwierząt. Kierownikiem Katedry Histologii i Embriologii, a następnie Zakładu w latach 1948-1955 była dr Stanisława Słowikowska początkowo zastępca profesora,

a potem docent. Od maja 1957 r. Zakład znajduje się w Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12. Po śmierci doc. Słowikowskiej w 1955 r. prowadzenie dydaktyki i pełnienie obowiązków kierownika Zakładu przejął adiunkt dr Marek Wawrzyniak. Na tym stanowisku pracował jako docent, a następnie prof. dr hab. do 1985 r. Prof. Marek Wawrzyniak zorganizował na wysokim poziomie proces dydaktyczny, wyposażył Zakład w aparaturę, wprowadził nowoczesne techniki badawcze. Po jego śmierci w 1985 r. stanowisko kierownika Zakładu objęła doc. dr hab. Regina Cybulska. Tytuł naukowy prof. nauk weterynaryjnych uzyskała w 1999 r. Funkcję kierownika Zakładu sprawowała do 31 sierpnia 2009 r. Dużą zasługą prof. dr hab. Reginy Cybulskiej była dbałość o jak najlepszy poziom dydaktyki, doposażenie Zakładu w sprzęt badawczy oraz wprowadzenie nowego kierunku badań dotyczącego komórek glejowych w oparciu o immunohistochemię. Po przejściu na emeryturę prof. dr hab. Reginy Cybulskiej kierownictwo Zakładu objęła we wrześniu

2009 r. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, prof. nadzw. UP, a od października 2013 r. także funkcję kierownika Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt, która tytuł naukowy prof. nauk weterynaryjnych otrzymała w 2014 r.

            Stopień dr hab. uzyskali: Marek Wawrzyniak, Regina Cybulska, Jadwiga Jaworska-Adamu, a stopień dr: Marek Wawrzyniak, Tamara Majstruk, Roman Gadamski, Janusz Puławski, Regina Cybulska, Jadwiga Jaworska-Adamu, Agata Wawrzyniak-Gacek, Elżbieta Miszczak-Dziadosz oraz pracownik Zakładu Anatomii Zwierząt Radosław Szalak. 

            Nauczycielami akademickimi w Zakładzie Histologii i Embriologii (poza wymienionymi) byli: prof. dr Stanisław Grzycki, dr Tadeusz Wiśniewski,

dr Bolesław Goller, dr Stefan Kossakowski, lek. wet. Hieronim Kita,

lek. wet. Danuta Bobkiewicz, lek. wet. Józef Flis, lek. wet. Aleksander Wojtaszek, dr Tamara Majstruk-Majewska, mgr Marian Niespodziewański,

mgr Krystyna Radymska-Wawrzyniak, mgr Maria Chudzik, lek. wet. Stanisław Krzyżanowski, lek. wet. Marek Mucha, lek. wet. Tomasz Korzeń,

lek. wet. Witold Cybulski oraz jako pracownicy inżynieryjno-techniczni: 

inż. Irena Krzyżanowska, mgr Zofia Rzeszowska, mgr Teresa Grabowska, Halina Kowalska, mgr Janina Dulęba, lek. wet. Teresa Dłużniewska, Danuta Słotwińska, lek. wet. Małgorzata Kalinowska.

            W badaniach naukowych wprowadzone zostały metody histochemiczne, histofluorescencyjne, mikroskopii elektronowej, immunohistochemiczne

i morfometryczne.

            Pracownicy Zakładu wiele uwagi poświęcają działalności dydaktycznej. Dla usprawnienia procesu nauczania opracowali stronę internetową Zakładu zawierającą galerię obrazów histologicznych dla studentów, wyposażyli salę ćwiczeń w kamerę cyfrową sprzężoną z mikroskopem i komputerem, co ułatwia pracę podczas zajęć. Ponadto wprowadzili, jako pomoc dydaktyczną, zeszyt

do ćwiczeń. W Zakładzie prowadzone są zajęcia z przedmiotów: histologia i embriologia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, histologia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt - kierunek Biologia oraz embriologia na Wydziale Nauk o Żywności - kierunek Biotechnologia.

 

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu: www.histologia.up.lublin.pl/ 

« wstecz