wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 44
Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, profesor zwyczajny
tel. 461-00-61 w. 295
e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni

    Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Józef Grochowicz, prof.emerytowany, tel. w. 102