[ MENU DODATKOWE ]


Organizacje/stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW i PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

« wstecz

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie osiągnięć Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i dokonań jego absolwentów, wspieranie rozwoju uczelni oraz integracja środowiska, działania edukacyjne na rzecz absolwentów zwłaszcza żyjących i pracujących w środowisku wiejskim, tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi UP.

 

Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, organizując doroczne spotkania z Senatem UP, bale karnawałowe, bale absolwentów i akcje charytatywne.

 

Wszyscy zainteresowani wstąpieniem w jego szeregi proszeni są o wypełnienie zamieszczonej poniżej deklaracji członkowskiej oraz dostarczenie jej do Sekretarza.

 

------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 34 00
e-mail: stowarzyszenie@up.lublin.pl

 ------------------------------------------------------------------------

 

SKŁAD OSOBOWY

 

Zarząd:
Zdzisław Targoński - prezes
Iwona Janczarek - wiceprezes

Jan Buczma - wiceprezes

Halina Filipiuk  - sekretarz
Agata Narolska - skarbnik
Grzegorz Kasperek - członek
Krzysztof Stankiewicz - członek

 

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Jeżewska-Witkowska - przewodniczący
Jerzy Wójcik - członek
Magdalena Łukasik - członek

 

Sąd Koleżeński:
Stefania Jezierska-Tys

Jan Sokołowski 

 

 

------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE DO POBRANIA

 

 

------------------------------------------------------------------------

GALERIA ZDJĘĆ Z ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ