[ MENU DODATKOWE ]


Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

« wstecz

 

W dniu 22 kwietnia 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę dotyczącą projektu pt. "Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik I Technologii W Inżynierii Rolniczej", zgłoszonego do działania I.1 „Infrastruktura uczelni” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

Inwestycję zlokalizowano we wschodniej części kompleksu zabudowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie.

W ramach projektu przewidziana jest budowa obiektu złożonego z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą.
W obiekcie mieścić się będą pomieszczenia dydaktyczne (m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne), laboratoria, warsztaty naukowe, pracownie projektowe oraz pomieszczenia administracyjne.
 

Dane liczbowe dla całego kompleksu:
Powierzchnia zabudowy – 3605,00 m2
Powierzchnia użytkowa – 11505,72 m2
Kubatura – 62132,00 m3

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 – 30 czerwca 2013.
Wartość projektu: 19,44  mln euro.

 

Strona internetowa projektu: www.ciw.up.lublin.pl

 

 

logotypy