[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

« wstecz


DZIEDZINY EKSPERCKIE
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

 • Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
 • Związki bioaktywne grzybów
 • badanie w zakresie składu chemicznego surowców roślinnych i grzybów
 • przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
 
  

dr Aneta Sławińska

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 • Biotechnologia żywności
 • fermentowane produkty mleczne
 • wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do produkcji bioaktywnych związków
 • zastosowanie termofilnych bakterii kwasu mlekowego w produkcji serów dojrzewających
  

dr inż. Katarzyna Skrzypczak  

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 • Przetwórstwo owoców, warzyw  i grzybów
 • badania w zakresie jakości i składu chemicznego owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów
  
dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś  
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 • Technologia żywności
 • technologia owoców, warzyw  i grzybów
 • mykologia
 • właściwości odżywcze  i prozdrowotne grzybów
   
  
dr Wojciech Radzki
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 • Technologia mleczarstwa, technologia owoców, warzyw i grzybów
 • badania z zakresu substancji biologicznie aktywnych występujących w surowcach roślinnych
 • ocena jakości jadalnych owoców roślin dziko rosnących i ich przydatności do przetwórstwa
 • jakość warzyw, owoców i grzybów utrwalonych na drodze fermentacji mlekowej
 
  
 prof. dr hab. Waldemar Gustaw
 Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
 • Właściwości odżywcze i prozdrowotne warzyw i owoców
 • Edukacja żywieniowa i zdrowotna
 • badania w zakresie właściwości odżywczych i prozdrowotnych warzyw i owoców
 • edukacja żywieniowa i zdrowotna
 
  
dr inż. Monika Michalak-Majewska
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów