[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

« wstecz

*** STRONA W BUDOWIE ***

 

 

 

 

 

DZIEDZINY EKSPERCKIE DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

IMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

Fitopatologia;

Mykologia;

 
 • etiologia i epidemiologia chorób roślin zielarskich
 • diagnostyka patogenów w oparciu o symtomatologię, morfologię, patogeniczność, ultrastrukturę, wymagania życiowe oraz zróżnicowanie genetyczne

 

 

dr Beata Zimowska

Katedra Fitopatologii i Mykologii

Metody i środki ochrony roślin ogrodniczych;

Ochrona roślin ozdobnych pod osłonami i w terenie zurbanizowanym;

 • ochrona roślin
 • metody i środki ochrony roślin
 • zapobieganie i zwalczanie patogenów i szkodników

 

 

dr Marek Kopacki

Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin

Sadownictwo i szkółkarstwo;

Ocena szkód w uprawach sadowniczych;

Formowanie i cięcie drzew owocowych;

Ocena jakości owoców;

Wpływ zabiegów agrotechnicznych na jakość owoców;

 • agrotechnika i odmianoznawstwo sadownicze

 

 

dr Tomasz Lipa

Katedra Sadownictwa

Uprawa roślin warzywniczych i zielarskich

 • biologia wzrostu i rozwoju rabarbaru ogrodowego, zabiegi agrotechniczne intensyfikujących wzrost i plonowanie; ocena odmian rabarbaru pod względem jakości ogonków liściowych i ich przydatności dla przetwórstwa
 • wpływ warunków klimatyczno-glebowych i agrotechnicznych na zawartość substancji biologicznie czynnych w zielu karczocha i karda

 

dr hab. Andrzej Sałata

Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

Żywienie rośłin;

Biostymulacja;

Nawożenie krzemem;

Uprawy bezglebowe;

Fertygacja roślin;

 • prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu mineralnego żywienia roślin warzywnych i sadowniczych w uprawach gruntowych oraz bezglebowychw podłożach inertnych
 • badania z zakresu zastosowania krzemu w żywieniu oraz biostymulacji roślin

 

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych

 

Koszty i opłacalność produkcji owoców jagodowych;

Zarządzanie zasobami ludzkimi w produkcji ogrodniczej;

Rachunkowość gospodarstw Rolnych;

Ekologiczna produkcja owoców;

 
 • efektywność produkcji owoców
 • ekonomika produkcji ekologicznej w ogrodnictwie
 • zarządzanie przedsiębiorstwem i gospodarstwem ogrodniczym
 • analiza finansowa w przedsiębiorstwach ogrodniczych
 • rachunkowość rolnicza

 

 

 

dr inż. Dariusz Paszko

Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa

Uprawa winorośli;

Hormonizacja winorośli;

Uprawy szkółkarskie                      

 

 
 • sadownictwo
 • szkółkarstwo

 

 

dr inż. Magdalena Kapłan

Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego

Szkółkarstwo sadownicze; sadownictwo-uprawa porzeczki czarnej;
 • Badania z zakresu agrotechnik upraw szkółkarskich (drzewa pestkowe)
 • technologii produkcji owoców porzeczki czarnej.

 

 

dr inż. Piotr Baryła

Katedra Nasiennictwa

i Szkółkarstwa Ogrodniczego

Entomologia;

Ochrona roślin;

 • cykle życia i szkodliwość fitofagów w uprawach roślin
 • interakcje owad-roślina żywicielska

 

 

dr Izabela Kot

Katedra Entomologii

Fizjologia roślin;

Ogrodnictwo;

Fizjologia stresu;

 • Fizjologiczna reakcja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 • Przedłużanie trwałości kwiatów i zieleni ciętej

 

 

dr Katarzyna Rubinowska

Katedra Fizjologii Roślin

Architektura krajobrazu;
 • analiza elementów struktury przestrzenno-krajobrazowej zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej na obszarze Podlasia i Lubelszczyzny
 • badanie wzajemnych relacji i rangi ww. obiektów w krajobrazie
 • ocena stanu zachowania historycznych komponentów oraz formułowanie wytycznych do ich ochrony przed degradacją związaną z procesami urbanistycznymi
 • diagnoza stanu zachowania obiektów i próba określenia kierunków przekształceń oraz formułowanie wytycznych dla ochrony historycznych obiektów sztuki ogrodowej znajdujących się w obrębie rozwijających się układów przestrzennych.

 

 

mgr Ewelina Widelska

Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu

Dendrologia;

Bezinwazyjne metody badawcze stanu zdrowotnego drzew (tomografia komputerowa)

 • Ogrodnictwo

 

 

dr Wojciech Durlak

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

Dendrologia;

Uprawa bylin ogrodowych

 • Ogrodnictwo

 

 

dr Mariusz Szmagara

Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu