[ MENU DODATKOWE ]


 

 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych należy:

1.       Wyszukiwanie programów, z których możliwe jest pozyskanie środków Unii Europejskiej dla uczelni wyższych

2.       Przygotowanie szczegółowej dokumentacji i informacji dotyczącej możliwości pozyskania środków finansowych Unii Europejskiej dla jednostek Akademii Rolniczej, które zgłoszą chęć współpracy

3.       Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej

4.       Wypełnianie wniosków o dofinansowanie

5.       Uzupełnianie braków formalnych w złożonych wnioskach

6.       Nadzorowanie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

7.       Przygotowanie materiałów oraz aktualizacja strony internetowej związanej z funkcjonowaniem zespołu

8.       Opiniowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wypełnionych przez poszczególne jednostki Akademii Rolniczej

9.       Monitorowanie naboru dokumentacji konkursowej związanej z pozyskiwaniem środków Unii Europejskiej do programów, w których uczelnie wyższe wymienione są jako beneficjenci

10.   Nadzór nad realizacją harmonogramu wydatkowania pozyskiwanych środków i zgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i uczelnianymi w tym przepisami prawa zamówień publicznych

 

 

W ramach prowadzonej działalności pomagamy pozyskać srodki m.in. z następujących programów operacyjnych:

PO Wiedza Edukacja Rozwój

PO Infrastruktura i Środowisko

PO Inteligentny Rozwój

PO Polska Cyfrowa

PO Polska Wschodnia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Wspieramy pracowników naukowych, naukowo - technicznych i administracyjnych w pozyskiwaniu funduszy na inicjatywy zwiazane z rozwojem Uczelni.

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków unijnych na realizację swojego pomysłu? Masz pomysł i szukasz opcji sfinansowania - zapraszamy do kontaktu!

 

Umów się na konsultacje z pracownikiem naszego Zespołu: katarzyna.antosiewicz@up.lublin.pl