[ MENU DODATKOWE ]


Doktorzy Honoris Causa

 

 

Godność nadana własnym pracownikom

 


 

 

1964 – prof. dr Laura Kaufman
1966 – prof. dr hab. Stefan Lewicki
1969 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen.
1984 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk

 prof. dr hab. Jerzy Korohoda

1987 – prof. dr Adam Domański
1989 – prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

 prof. dr Stefan Stępkowski
 prof. dr Stanisław Bujak

1990 – prof. dr hab. Teresa Hulewicz
1991 – prof. dr hab. Ewald Sasimowski
1999 – prof. dr hab. Edmund Prost
2003 – prof. dr hab. Władysław Zalewski

 prof. dr hab. Franciszek Pawłowski

2009 - prof. dr hab. Stanislaw Wołoszyn

2013 - prof. dr hab. Marian Budzyński

 

 


Godność nadana osobom spoza uczelni

 


 

1974 – prof. dr Emil Chroboczek z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach

 prof. dr Czesław Marian Bieżanko z Uniwersytetu w Pelotas (Brazylia)

1979 – prof. dr hab. Ryszard Manteuffel z SGGW w Warszawie

 prof. dr Iwan Jefimowicz Mozgow z Moskiewskiej Weterynaryjnej Akademii
  prof. dr hab. Kazimierz Szczudłowski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu

1985 – prof. dr Jaroslaw Vrtiak z Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Koszycach
1987 – prof. dr Marcel F. de Boodt z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia)
1989 – prof. dr hab. Paweł Gamcik z Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Koszycach
1990 – prof. dr hab. Henryk Jasiorowski, dyrektor Wydziału Produkcji Zwierzęcej i Weterynaryjnej FAO
1990 – prof. dr hab. Janusz Haman, członek rzeczywisty PAN

prof. Walter K. Bilański z Uniwersytetu w Guelph (Kanada)

1992 – prof. dr hab. Józef Dzieżyc z Akademii Rolniczej we Wrocławiu

prof. dr Luigi Pozzi z Uniwersytetu w Turynie (Włochy)

1993 – prof. dr Wienfred Erich Hubert Blum z Uniwersytetu w Wiedniu
1993 – prof. dr hab. Maria Joanna Radomska z SGGW w Warszawie
1994 – prof. dr Michel Lapras z Państwowej Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie

 prof. dr hab. Marian Truszczyński z Instytutu Weterynarii w Puławach

1995 – prof. dr Gerhard Bünemann z Uniwersytetu w Hanowerze

 prof. dr Fritz Lenz z Uniwersytetu w Bonn
 prof. dr hab. Stanisław Nawrocki z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

1996 – prof. dr James K. Miller z Uniwersytetu w Tennessee (USA)
1997 – prof. dr Dirk Jan van Zuilichem z Uniwersytetu Rolniczego w Wageningen (Holandia)
1998 – prof. dr Tadeusz Wolski, członek korespondent PAN
1999 – prof. dr Walter Spiess z Federalnego Centrum Żywności i Wyżywienia w Karlsruhe

 prof. dr Dušan Magic z Uniwersytetu Weterynaryjnego w Koszycach

2000 – prof. dr hab. Zygmunt Reklewski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu

prof. dr hab. Rudolf Michałek z Akademii Rolniczej w Krakowie
prof. dr hab. Teofil Mazur z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
prof. dr hab. Henryk Skąpski z SGGW w Warszawie

2002 – prof. dr Józef Rola z Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów IUNG we Wrocławiu
2004 – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

ks. prof. dr hab. Józef Życiński, arcybiskup lubelski

2006 – prof. dr hab. Dorota Jamroz z Akademii Rolniczej we Wrocławiu
2008 – prof. dr Dmytro Melnyczuk z Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Kijowie

prof. dr hab. Tadeusz Szulc z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Wajda z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2009 – prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz z SGGW w Warszawie
2010 – prof. dr hab. Andrzej Libik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
2011 – prof. dr hab. Jan Marian Gliński z Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

2014 - ks. prof. dr hab. Michał Heller z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

2016 – prof. dr hab. Andrzej Mocek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2017 - prof. dr hab. Jan Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Godność otrzymana przez pracowników w innych uczelniach

 


 

1949 – prof. dr Józef Parnas – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Brnie
1961 – prof. dr hab. Roman Prawocheński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie
1962 – prof. dr hab. Stanisław Bac – w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu
1965 – prof. dr hab. Jan Tomaszewski – w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie
1969 – prof. dr hab. Kazimierz Boratyński – w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu
1978 – prof. dr hab. Janusz Welento – na Uniwersytecie Rolniczym w Debreczynie
1979 – prof. dr hab. Jerzy Korohoda – w Akademii Rolniczej w Poznaniu
1980 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen – na UMCS w Lublinie
1984 – prof. dr hab. Janina Blauth-Opieńska – w Akademii Medycznej w Lublinie
1986 – prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, sen. – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
1988 – prof. dr Stanisław Bujak – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
1989 – prof. dr Stanisław Bujak w Akademii Rolniczej w Poznaniu

 prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Koszycach

1990 – prof. dr hab. Edmund Prost – na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie

 prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Krakowie

1991 – prof. dr Stanisław Nawrocki – w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
1994 – prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

 prof. dr hab. Leszek Malicki – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

1995 – prof. dr hab. Gabriel Brzęk – w Akademii Medycznej w Lublinie
2002 – prof. dr hab. Saturnin Zawadzki – w Akademii Rolniczej w Krakowie
2004 – prof. dr hab. Stanisław Z. Łabuda – w Białoruskiej Państwowej Akademii Rolniczej
2006 – prof. dr hab. Czesława Lipecka – w Akademii Rolniczej we Wrocławiu

prof. dr hab. Józef Grochowicz – w Politechnice Koszalińskiej

2007 – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

prof. dr hab. Janusz Haman – w Akademii Rolniczej w Szczecinie

2008 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Akademii Podlaskiej w Siedlcach

2010 - prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski - na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Dublanach

2011 - prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski  - na Wschodnioukraińskim Narodowym Uniwersytecie w Ługańsku
2011 – prof. dr hab. Janusz Lipecki – w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2012 – prof. dr hab. Wojciech Tanaś – w Narodowej Akademii Nauk Republiki Białoruś

(Naukowo-Badawcze Centrum Mech. Rolnictwa w Mińsku)

2013 – prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2013  – prof. dr hab. Marian Wesołowski - w Uniwersytecie Leśno-Technicznym we Lwowie

2015 -  prof. dr hab. Zdzisław Targoński – w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

2016 -  prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

 

 

Tytuł profesora honoris causa otrzymali

 


 

1998 – prof. dr hab. Zbigniew Pomorski – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Lyonie
2001 – prof. dr hab. Marian Wesołowski – na Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Agrarnym
2007 – prof. dr hab. Wacław Krasucki – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

2007 -  prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

2009 -  prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski - w Narodowej Akademii Ochrony Przyrody i Budownictwa Sanatoryjnego w Symferopolu

2013 - prof. dr hab. Józef Kołodziej - Narodowy Techniczny Uniwersytet Rolniczy w Charkowie

2014 - prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski - na Mykołajewskim Narodowym Uniwersytecie Rolniczym w Mykołajewie