[ MENU DODATKOWE ]


Projekty realizowane

« wstecz

OBECNIE CZEKAMY NA WYNIKI OCENY MERYTORYCZEN ZŁOŻONYCH W 2016 R. WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.

 

PRZYGOTOWUJEMY RÓWNIEŻ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W RAMACH BIEŻACYCH KONKURSÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ