foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Rzedzicki, prof. nadzw.
tel. +48 81 462 33 14
e-mail: zbigniew.rzedzicki@up.lublin.pl

Profesorowie nadzwyczajni

    Adiunkci

    Pozostali pracownicy