ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Cytowania i indeks-H

Indeks Hirscha (h-index) jest jednym z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego.

Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch number) dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk.


Źródło: www.mini.pw.edu.pl/~dryzek

h-index = n oznacza, że n publikacji naukowych danego autora uzyskało liczbę cytowań równą lub większą od n.

Wartość h - index i liczbę cytowań można określić korzystając z bazy: Web of Science.

Instrukcja jak sprawdzić cytowania i indeks Hirsha w bazie Web of Science.

Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Thomson Reuters poprzez formularz.

Indeks H możemy wyliczyć także, używając:

1.bazy SCOPUS - instrukcja wyszukiwania
2.programu „Publish or Perish” dla publikacji cytowanych w Google Scholar - instrukcja korzystania z programu opracowana przez E. Kulczyckiego