ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Lista A-Z czasopism

Czasopisma A-Z- lista czasopism dostępnych w sieci uczelnianej oraz z komputerów prywatnych dla studentów, doktoranów i pracowników UP.

Przy tytułach czasopism znajdują się linki do pełnotekstowych baz danych lub katalogu BG UP. Informujemy, że posiadamy różny dostęp do numerów archiwalnych i bieżących. W przypadku przekierowania do zasobów na serwerze ICM lub na stronie wydawcy podpowiadamy, że szerszy zakres dostępnych numerów znajduje się na serwerze wydawcy.


Czasopisma medyczne w otwartym dostępieCzasopisma w otwartym dostępie

Lista czasopism elektronicznych w otwartym dostępie, wykorzystywanych przez użytkowników naszej Biblioteki

Acta Agrobotanica
Acta Agrophysica /monografie
Acta Agrophysica /półrocznik
Acta Biochimica Polonica 
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica
Acta Bioengineering and Biomechanics
Acta Ichthyologica et Piscatoria
Acta Mycologica
Acta Neurobiologiae Experimentalis 
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research
Acta Scientiarum Polonorum - seria Administratio Locorum
Acta Scientiarum Polonorum - seria Agricultura
Acta Scientiarum Polonorum - seria Architectura
Acta Scientiarum Polonorum - seria Biotechnologia
Acta Scientiarum Polonorum - seria Formatio Circumiectus
Acta Scientiarum Polonorum - seria Hortorum Cultus
Acta Scientiarum Polonorum - seria Medicina Veterinaria  
Acta Scientiarum Polonorum - seria Oeconomia
Acta Scientiarum Polonorum - seria Piscaria
Acta Scientiarum Polonorum - seria Technica Agraria
Acta Scientiarum Polonorum - seria Technologia Alimentaria
Acta Scientiarum Polonorum - seria Zootechnica 
Acta Societatis Botanicorum
Alergia
Alergologia, Immunologia
Alergoprofil
Animal Science Papers and Reports
Annales UMCS Sect. E. Agricultura
Annales UMCS Sect. EE. Zootechnica
Annales UMCS Sect. EEE. Horticultura
Annales UMCS Sect. DD. Medicina Veterinaria
Annals of Agriculture and Environmental Medicine (AAEM)
Annals of Animal Science 
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Series:  Agriculture
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Series : Animal Science 
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW,Series: Forestry and Wood Technology 
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ser.: Horticulture and Landscape Architecture
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Series: Land Reclamation
Annual Report Institute of Nuclear Chemistry and Technology 
Architecturae et Artibus
Archives of Environmental Protection
Bio-Algorithms and Med-Systems
Biodiversity Research and Conservation
Biological Letters
BioTechnologia
Biuletyn IHAR
Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
 
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy
Chłodnictwo - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Communications in Biometry and Crop Science
Czasopismo Techniczne        
Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty                                                                            
Eksploatacja i Niezawodność 
Ekonomia i Środowisko
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU)
Environmental Biotechnology
Folia Biologica
Folia Histochemia et Cytobiologica
Folia Horticulturae
Folia Morphologica
Forum Akademickie
Fragmenta Agronomica
Geological Quarterly
Gospodarka Mięsna - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Herba Polonica
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
International Agrophysics
Inżynieria Ekologiczna
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Inżynieria Rolnicza
Journal of Agribusiness and Rural Development 
Journal of Animal and Feed Science
Journal of Applied Genetics
Journal of Elementology
Journal of Fruit and Ornamental Plant Research
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 
Kosmos
Leśne Prace Badawcze                          
Łąkarstwo w Polsce
Medycyna Weterynaryjna
Meteorology Hydrology and Water Management
MOTROL - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa
Nauka Przyroda Technologie
Nauki Przyrodnicze
Oceanologia
Oceanological and Hydrobiological Studies
Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
Okulistyka Weterynaryjna
Opakowanie  - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Pamiętnik Puławski
Panacea
Pestycydy
Phytopathologia
Plant Breeding and Seed Science

Polish Journal of Agronomy
Polish Journal of Ecology
Polish Journal of Entomology  
Polish Journal of Environmental Studies
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Polish Journal of Microbiology
Polish Journal of Natural Sciences
Polish Journal of Soil Science
Polish Journal of Veterinary Sciences
Polska Gospodarka. Tendencje, Oceny, Prognozy
Postępy Mikrobiologii 
Postępy Nauk Rolniczych
Postępy Nauki i Techniki
Postęp w Chemii i Zastosowaniu Chityny i jej Pochodnych
Postępy w Ochronie Roślin - Progress in Plant Protection
Problemy Ekologii Krajobrazu
Problemy Ekorozwoju
Problemy Inżynierii Rolniczej
Problemy Jakości -  wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przegląd Gastronomiczny - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Przegląd Piekarski i Cukierniczy  - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przegląd Zbożowo - Młynarski
- wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przemysł Chemiczny - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny - wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Przemysł Spożywczy
- wydaw. SIGMA-NOT, kod dostępu w Oddziale Informacji Naukowej
Rocznik Ochrona Środowiska
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Botanika Steciana
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Seria Ogrodnictwo 
Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Roczniki Hydrogeologiczne
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G
Roczniki Naukowe Zootechniki
Rośliny Oleiste - Oilseed Crops
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Sprawy Nauki
Studia i Raporty IUNG-PIB
Sylwan
Technical Sciences
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna
Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych
Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
WRP Biznes
Wiadomości Entomologiczne
Wiadomości Zootechniczne 
Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 
Zeszyty naukowe SGGW. Seria. Problemy Rolnictwa Światowego
Ziemniak Polski

Życie Weterynaryjne
Żywność Nauka Technologia Jakość

Jeżeli nie ma na liście czasopisma, którego szukasz sprawdź w bazie „ARIANTA” tworzonej na Uniwersytecie Śląskim, zawierającej informacje o polskich czasopismach dostępnych w Internecie, posiadających własne strony WWW i co najmniej archiwa spisów treści. W bazie znajduje się ponad 1500 tytułów czasopism z linkami do stron WWW oraz instrukcji dla autorów.
Dostęp do bazy jest bezpłatny.
Dostep do bazy: www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/


Kolekcje czasopism zagranicznych

Wykaz serwisów zapewniających bezpłatny dostęp do obcojęzycznych czasopism naukowych.