ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Bazy dostępne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie


Objaśnienia:

 - informacja o bazie

 - baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie

- baza ogólnodostępna


- polska baza danych

- baza zawierająca KSIĄŻKI

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27

Korzystanie z elektronicznych baz spoza sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie wymaga już połączenia przez VPN. Dostęp jest możliwy poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). Mogą z niego korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy UP, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są co godzinę na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym.

Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło).


Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Możliwość korzystania z baz poprzez HAN-a nastąpi w ciągu godziny od aktualizacji konta bibliotecznego.

Baza

Info

Dziedzina

Typ bazy

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

Agricola

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

Agris

rolnictwo, technika

bibliograficzna

Agro

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

BAZEKON

ekonomia

bibliograficzno- abstraktowa

BAZHUM

 

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

technika, ochrona środowiska

bibliograficzno-
abstraktowa

BazTOL

technika

przewodnik po
zasobach
sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

rolnictwo,
ekonomika

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Etnografii Polskiej

etnologia, antropologia kulturowa

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Geografii Polskiej

geografia

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006

do roku 2005

 nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Lubelszczyzny

region

bibliograficzna

Bibliografia ornitologiczna

Bibliografia Zawartości Czasopism

interdyscyplinarna

bibliograficzna

BioOne

rolnictwo, weterynaria, rybołóstwo
ochr. środowiska
ogrodnictwo, leśnictwo

pełnotekstowa

CAB Abstract

rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo

 bibliograficzno-
abstraktowa

Cambridge University Press

nauka,
technologia,
medycyna

pełnotekstowa

EBSCOhost

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Elsevier - zob. Science Direct

EMIS- Emerging Markets Information Service

ekonomia, finanse,
polityka

pełnotekstowa

FAO

dane statystyczne

FindArticles

interdyscyplinarna

pełnoteksowa

GUS - Główny Urząd Statystyczny

dane statystyczne

HighWire Press

medycyna,
biologia,
fizyka

pełnotekstowa

IBL

przyroda, leśnictwo

bibliograficzna

Ibuk Libra

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI

IERiGŻ

ekonomika rolnictwa

bibliograficzno- abstraktowa

Internetowy System Aktów Prawnych

akty prawne

pełnotekstowa

JCR

interdyscyplinarna

bibliometryczna

Katalog BG UP

interdyscyplinarna

katalog

Knovel

technika, biotechnologia, żywność, ochrona środowiska

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI

oraz bazy właściwości substancji, materiałów i składników żywnościowych

Medline

medycyna

bibliograficzno-
abstraktowa

Municipium

serwis poświęcony
samorządom w Polsce

pełnotekstowa

Nauka Polska

nauka

adresowa

Oxford Journals

przyroda

pełnotekstowa

PBL - Polska Bibliografia Lekarska

medycyna
i nauki pokrewne

bibliograficzna

Polskie Normy

pełnotekstowa

PSJD

rolnictwo,
biologia, medycyna

bibliograficzno
-abstraktowa

Science Direct

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Scopus

preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna

bibliograficzno-
abstraktowa

SIGŻ

 

nauki rolnicze, ogrodnicze,leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

interdyscyplinarna

pełnotekstowa, -KSIĄŻKI

Taylor&Francis/CRC Press

nauka, technologia,
przyroda

pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Web of Science

interdyscyplinarna

bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa

Wiley

nauki matematyczno-przyrodnicze

pełnotekstowa