ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Program VPN

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Bazy dostępne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie


Objaśnienia:

 - informacja o bazie

 - baza dostępna tylko dla studentów, pracowników i doktorantów UP w Lublinie

- baza ogólnodostępna


- polska baza danych

- baza zawierająca KSIĄŻKI

Szczegółowe informacje na temat korzystania z poniższych baz można uzyskać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP p. 114 (I piętro), tel. 81 445 62 27

Korzystanie z elektronicznych baz spoza sieci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nie wymaga już połączenia przez VPN. Dostęp jest możliwy poprzez system HAN (Hidden Automatic Navigation). Mogą z niego korzystać studenci, doktoranci oraz pracownicy UP, pod warunkiem posiadania aktywnego konta w systemie bibliotecznym. Dane do logowania aktualizowane są co godzinę na podstawie informacji zawartych w systemie bibliotecznym.

Do autoryzacji należy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer legitymacji studenckiej / karty bibliotecznej oraz hasło).

Usługa VPN zostanie wygaszona z końcem marca 2017 r. Do tego czasu dostępne będą 2 sposoby korzystania z zasobów elektronicznych.

Osoby, które nie posiadają konta bibliotecznego, prosimy o zgłoszenie się do Wypożyczalni Biblioteki Głównej. Możliwość korzystania z baz poprzez HAN-a nastąpi w ciągu godziny od aktualizacji konta bibliotecznego.

Baza

Dostęp VPN

Info

Dziedzina

Typ bazy

ACS Publications

VPN

chemia

pełnotekstowa

Agricola

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

Agris

rolnictwo, technika

bibliograficzna

Agro

przyroda, rolnictwo

bibliograficzno-
abstraktowa

BAZEKON

ekonomia

bibliograficzno- abstraktowa

BAZHUM

 

nauki humanistyczne, społeczne

bibliograficzno-abstraktowa

BAZTECH

technika, ochrona środowiska

bibliograficzno-
abstraktowa

BazTOL

technika

przewodnik po
zasobach
sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa

rolnictwo,
ekonomika

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Etnografii Polskiej

etnologia, antropologia kulturowa

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Geografii Polskiej

geografia

bibliograficzno-
abstraktowa

Bibliografia Geologiczna Polski od roku 2006

do roku 2005

 nauki geologiczne, geofizyka, górnictwo, ochrona środowiska, gleboznawstwo, geografia

bibliograficzno-abstraktowa

Bibliografia Lubelszczyzny

region

bibliograficzna

Bibliografia ornitologiczna

Bibliografia Zawartości Czasopism

interdyscyplinarna

bibliograficzna

BioOne

VPN

rolnictwo, weterynaria, rybołóstwo
ochr. środowiska
ogrodnictwo, leśnictwo

pełnotekstowa

CAB Abstract

VPN

rolnictwo, weterynaria,
ochr. środowiska
ogrodnictwo

 bibliograficzno-
abstraktowa

Cambridge University Press

VPN

nauka,
technologia,
medycyna

pełnotekstowa

EBSCOhost

VPN

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Elsevier - zob. Science Direct

EMIS- Emerging Markets Information Service

VPN

ekonomia, finanse,
polityka

pełnotekstowa

FAO

dane statystyczne

FindArticles

interdyscyplinarna

pełnoteksowa

GUS - Główny Urząd Statystyczny

dane statystyczne

HighWire Press

medycyna,
biologia,
fizyka

pełnotekstowa

IBL

przyroda, leśnictwo

bibliograficzna

Ibuk Libra

VPN
preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

nauki matematyczno-
przyrodnicze,
ekonomiczne

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI

IERiGŻ

ekonomika rolnictwa

bibliograficzno- abstraktowa

Internetowy System Aktów Prawnych

akty prawne

pełnotekstowa

JCR

VPN

interdyscyplinarna

bibliometryczna

Katalog BG UP

interdyscyplinarna

katalog

Knovel

VPN

technika, biotechnologia, żywność, ochrona środowiska

pełnotekstowa
- KSIĄŻKI

oraz bazy właściwości substancji, materiałów i składników żywnościowych

Medline

VPN

medycyna

bibliograficzno-
abstraktowa

Municipium

VPN

serwis poświęcony
samorządom w Polsce

pełnotekstowa

Nauka Polska

nauka

adresowa

Oxford Journals

VPN

przyroda

pełnotekstowa

PBL - Polska Bibliografia Lekarska

VPN

medycyna
i nauki pokrewne

bibliograficzna

Polskie Normy

VPNpełnotekstowa

PSJD

rolnictwo,
biologia, medycyna

bibliograficzno
-abstraktowa

Science Direct

VPN

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Scopus

VPN preferuje: Mozilla Firefox i Google Chrome

interdycsyplinarna

bibliograficzno-
abstraktowa

SIGŻ

 

nauki rolnicze, ogrodnicze,leśne,
żywieniowe

bibliograficzno-
abstraktowa

Springer

VPN

interdyscyplinarna

pełnotekstowa, -KSIĄŻKI

Taylor&Francis/CRC Press

VPN

nauka, technologia,
przyroda

pełnotekstowa
-KSIĄŻKI

Web of Science

VPN

interdyscyplinarna

bibliograficzno-bibliometryczno-abstraktowa

Wiley

VPN

nauki matematyczno-przyrodnicze

pełnotekstowa