ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Wzory bibliografii załącznikowej

Bibliografia załącznikowa – to spis źródeł (książek, artykułów), które autor wykorzystał przy pisaniu pracy, uporządkowany alfabetycznie, zwykle zamieszczany na końcu książki lub artykułu.

Technika pisania prac naukowych jest przedstawiona w poradnikach dostępnych w Czytelni (II p.) o numerze klasyfikacyjnym LB2369. Jest możliwość skorzystania z nich na miejscu lub wypożyczenia.

Zasady opisu dokumentów do bibliografii załącznikowej ustala norma:

PN - ISO 690 : 2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

W sporządzaniu bibliografii oryginalnych dokumentów w jęz. rosyjskim i innych słowiańskich pomoże norma:

PN - ISO 9 : 2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.
Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

Naczelną zasadą w tworzeniu bibliografii załącznikowej i przypisów bibliograficznych jest konsekwencja!

Przykłady


1. Wydawnictwo zwarte

- Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich. Pod red. H. Grodzkiego. Warszawa : Wydaw. SGGW, 2005.
- MALUTA A., STEFAŃSKI R. Gekony : hodowla i choroby. Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Hoża”, 2004.

2. Artykuł w wydawnictwie zwartym – rozdział, referat konferencyjny

- SKOCZYLAS W. Analiza obrotowości kapitału. W: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pr. zbior. pod red. L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego T.1. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996, s. 391-429.
- DZIKI D., LASKOWSKI J. Badanie przemiału pszenic o różnej zawartości glutenu. W: Nauka o żywności na progu XXI wieku. XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków 14-15 września 1999. Kraków : Wydaw. Nauk. "Akapit", 1999, s. 1-25.

3. Artykuł w wydawnictwie ciągłym

- ANDREWS, M., et al. Growth of Chara Lispida II. Shack adaptation. Journal of Ecology. 1984, 72(3), 885-895. ISSN 0022-0477.
- SMOCZYŃSKI L. [et al.]. Determination of the effectiveness of an inorganic coagulant. Pol. J. Natur. Sci. 2005, Vol. 18 No 1 s. 133-142.
- Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. Internet. 1999, nr 1, s. 22-25.

4. Normy

- PN - ISO 690 : 2012 Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

5. Dokumenty elektroniczne

książka elektroniczna
- INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF). RFC 3979: Intellectual Property Rights in IETF Technology [online]. Edited by S. Bradner. March 2005 [przeglądany 18 czerwca 2006]. Dostępny w: http://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt
- Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill. 1999.
- Encyclopedia of Surface and Colloid Science [online]. New York. Marcel Dekker, Inc. 1997-2005. [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.dekker.com/servlet/product/productid/E-ESCS

książka dostępna online
- MCCONNEL, W.H. Constitutional history. W: The Canadian encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version1.1. Toronto: MCCelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0-7710-1932-7.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL [U.S.], Committee on the Training Needs of Health Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in the Health Professions. W: Confronting Chronic Neglect: The Education and Training of Health Professionals on Family Violence [online], Washington DC: National Academy Press, 2002, s. 35-44 [przeglądany 23 czerwca 2006], Dostępny w: http://darwin.nap.edu/openbook.php?record_id=10127&page=35

artykuł z czasopisma online
- AJET: Australasian Journal of Educational Technology [online]. Australia: ASCILITE, Winter 2000, vol. 16, no.2 [przeglądany 23 października 2003]. ISSN 0814-673X. Dostępny w: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet16/ajet16.html
- Basal, Guldemet; Oxenham, William. Vortex spun yarn vs. air-jet spun yarn. Autex Research Journal [online]. September 2003. Vol. 3, nr. 3 [przeglądany 12 maja 2005]. Dostępny w: http://www.autexrj.org/

witryna internetowa
- Words Without Borders: The online magazine for international literature. PEN American Center, © 2005 [przeglądany 12 lipca 2006], Dostępny w: http://www.wordswithoutborders.org

konkretne dokumenty niesamoistne lub część witryny internetowej
- CLARK, Carol. On the threshold of a brave new world. W: Blueprint of the body [online], CNN.com, 2000 [przeglądany 24 sierpnia 2000; 10:25 EST], In-depth specials. Dostępny w: http://www.cnn.com/SPECIALS/2000/genome/storey/overview/
- FREEMAN, John. Book reviews pushed to the margins [online]. The blog books. Guardian Unlimited, 25 April 2007, 12:27 BST [przeglądany 26 kwietnia 2007], Dostępny w: http://blogs.guardian.co.uk/books/2007/04/last_week_the_london_book.html
- PAX, Salam. Where Is Raed? [online]. Blogger. 21 Feb. 2003, 19:17 [przeglądany 10 lipca 2006]. Dostępny w: http://dear_raed.blogspot.com. Ścieżka dostępu: Homepage; archive; 02/01/2003-02/28/2003
- Internet forum. Wikipedia: The Free Encyclopedia. 7 July 2006, 11:32 [przeglądany 10 lipca 2006, 12:28], Dostępny w: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_forum