ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Oddział Informacji Naukowej

W Oddziale Informacji Naukowej uzyskamy:

Informację bibliograficzną:
- pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych
- udzielana jest wszechstronna pomoc w korzystaniu z bibliografii, informatorów, abstraktów, baz danych, zasobów Internetu itd.
- sprawdzana jest poprawności opisów bibliograficznych dokumentów oraz uzupełnianie ich o brakujące elementy, które są niezbędne do dalszych poszukiwań lub zamieszczenia opisu w wykazie literatury.

Informację faktograficzną:
- odpowiedź na pytania o fakty, dane adresowe, biograficzne

Informację o dorobku naukowym pracowników UP
- na podstawie wykazów publikacji opracowywana jest baza „Bibliografia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

Szkolenia
- szkolenia dyplomantów na zlecenie pracowników naukowych Uczelni w ramach seminarium, w uzgodnionym wcześniej terminie, w salach komputerowych Uczelni.