ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Wypożyczalnia

     Wypożyczanie zbiorów  bibliotecznych odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek   od 8:00 do 19:00
 
soboty od 9:00 do 14:00
 
Zamawianie:
     -  Aby wypożyczyć książkę z Biblioteki Głównej trzeba najpierw ustalić jej lokalizację, do tego służy elektroniczny Katalog Biblioteki.
     - Jeżeli opis w polu lokalizacja zawiera informację "księgozbiór studencki" książka jest przeznaczona do wypożyczenia na okres 6 miesiecy.
     - Jeżeli przy znalezionej pozycji w polu lokalizacja znajdzie się informacja "Magazyn BG" studenci mogą ją wypożyczyć na jeden miesiąc.
     - Czas oczekiwania na realizację rewersu wynosi około 30 min. Książki zamówione elektronicznie poza godzinami otwarcia Biblioteki można odbierać następnego dnia od godz. 8.30.
     - Książki zamówione z magazynu przechowywane są w Wpożyczalni 2 dni.

Kto ma prawo do wypożyczeń
:
     - studenci i doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
     - pracownicy i emerytowani pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
     - nauczyciele akademiccy innych uczelni Lublina - na podstawie porozumienia pomiędzy uczelniami
     - pracownicy merytoryczni lubelskich instytucji naukowych - na podstawie porozumienia pomiedzy     instytucją naukową i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

Ile książek i na jaki okres można wypożyczyć:
     - pracownicy UP   -  30 vol  na 12 miesięcy wydawnictwa zagraniczne
                                                     na 6 miesięcy wydawnictwa polskie
     - doktoranci UP  -  10 vol. na 1 miesiąc
     - studenci UP   -   10 vol. na 6 miesięcy
     - pracownicy naukowi innych lubelskich uczelni - 10 vol. na 1 miesiąc

Przedłużanie terminu zwrotu książek
     - W razie potrzeby czytelnik może samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książki (2 razy )

Zwrot książek:
     - Zwrot wypożyczonych książek odbywa się w Wypożyczalni w budynku Biblioteki Głównej w określonym czasie, można też skorzystać z wrzutni w godzinach otwarcia AGRO II.
     - Za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych ksiazek naliczane są kary pieniężne. Kwotę kary naliczy system komputerowy  za każdy dzień zwłoki. Wpłaty grzywny dokonuje się w Wypożyczalni.
     - W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiego samego lub nowszego wydania.

Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
     - wydawnictw ciągłych z wyjątkiem zesztów monograficznych
     - książek z księgozbiorów podręcznych
     - zbiorów specjalnych

Poświadczenie zatrudnienia