ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Misja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach dotyczących nauk przyrodniczych i im pokrewnych.  Zachowując charakter biblioteki publicznej, jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, którzy pragną korzystać z jej zasobów. 

Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:

● Gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni oraz ich ochronę;

● Organizowanie wielokierunkowego dostępu do zasobów biblioteki oraz źródeł informacji zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;

● Dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników;

● Popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym;

● Rozwijanie umiejętności czytelników w zakresie poszukiwania i selektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii;

● Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni;

● Prowadzenie działalności badawczej z zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;

● Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników oraz pogłębianie motywacji do pracy (kursy, szkolenia, konferencje);

● Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim oraz stałą współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie;

● Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami bibliotekarskimi i księgarskimi w kraju.

 

Misja biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w rolniczym szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem transferu wiedzy. Dlatego Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego mająca dodatkowe miano Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej czyni przygotowania do inicjowania szeroko pojętej współpracy środowiskowej w zakresie promowania nauki i jej upowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej.