ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Program VPN

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


Maj 2011

W y k a z   N a b y t k ó w  Nr 5 


1. Agatston A. Signorile J.: Dieta South Beach turbo. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom
Wydawniczy Rebis, 2009. Sygn.: 170300

2. Agrobiogazownia : opracowanie zbiorowe / pod red. Karola Węglarzy i Witolda
Podkówki. - Grodziec Śląski : Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, 2010.  Sygn.: 170437

3. Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska : II Konferencja Naukowa,
Krasiczyn, 15-17 września 2010 : referaty i doniesienia. - Lublin : PTA, 2010.  Sygn.: 170550

4. Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej : V konferencja: Wydział Chemii
Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 października 2010, Warszawa / red. nauk. Ewa
Bulska, Sławomir Garboś i Dorota Święcicka. - Warszawa : [Państwowy Zakład Higieny], 2010.
Sygn.: 252220

5. Analiza DNA : teoria i praktyka / pod red. Ryszarda Słomskiego. - Poznań : Wydaw.
Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. Sygn.: A.6102/4

6. Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych / oprac.
zespół: Lech Goraj [et. al.]. - Warszawa : IERiGŻ, 2010. Sygn.: 252226

7. Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich : na przykładzie
powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii / red. nauk.
Teresa Maria Łaguna i Ilisio Manuel de Jesus. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, cop 2010. Sygn.: 170187

8. Badania ekologiczno-gleboznawcze / Renata Bednarek [et al.]. - Wyd. 1, 2 dodruk. -
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn.: 170768

9. Barker N.: Bez kopyt nie ma konia : rehabilitacja kopyt : bose konie w sporcie i
rekreacji. - Warszawa : [Equise Consulting, Stępkowski, Jakub], 2011.
Sygn.: 170897 Czyt. MP

10. Barczak B.: Siarka jako składnik pokarmowy kształtujący wielkość i jakość plonów
wybranych roślin uprawnych. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczy 2010. Sygn.: 170460

11. Bąk-Sosnowska M.: Między ciałem a umysłem : otyłość i odchudzanie się w ujęciu
integracyjnym. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Sygn.: 170695

12. Bellmann H.: Błonkówki : pszczoły, osy i mrówki środkowej Europy. - Warszawa :
Multico Oficyna Wydawnicza, 2011. Sygn.: 206067

13. Biblioteka uczelniana biblioteką jakości / red. nauk. Alina Nowak, Bolesław Ochodek. -
Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2010. Sygn.: 170211

14. Bielski W.: Wzory kwietników ogrodowych : podręcznik dla ogrodników i amatorów. -
Warszawa : Grafika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2011.
Sygn.: 170761 Czyt. MP; S.3856 Ogr.

15. Blignault K.: Biomechanika ruchu konia dla jeźdźców : klucz do jazdy w równowadze. -
Warszawa : [Equise Consulting, Stępkowski, Jakub], 2011. Sygn.: 170896 Czyt. MP

16. Biologia traw : IX Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe : materiały konferencji, Kraków,
18-19 listopada 2010 / red. Magdalena Szczepaniak, Beata Paszko. - Kraków : Instytut
Botaniki im. W. Szafera PAN, 2010. Sygn.: 170557

17. Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. MirosławŁukaszewski, Wacław
Petryński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn.: 170629

18. Błaszczyńska B.: Uprawa porzeczek. - Warszawa : Hortpress, cop. 2010.
Sygn.: 170178; S.3813 Ogr.

19. Bochat A.: Teoria i konstrukcja zespołów tnących maszyn rolniczych. - Bydgoszcz :
Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010.  Sygn.: 170427

20. Borowiak J.: Pietruszka korzeniowa. - Warszawa : Hortpress, 2011.
Sygn.: 170728; 170729 Ogr.

21. Bradley T. J.: Animal osmoregulation. - Oxford : Oxford University Press, 2009. Sygn.: 170280

22. Brzykcy-Gałgańska B.: Mechanical devices make life easier. - Bydgoszcz :
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010.  Sygn.: 170376

23. Bydło mięsne : hodowla, utrzymanie, żywienie, zdrowie / [red. nacz. Karol Bujoczek, -
Poznań : Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2011. Sygn.: 252209

24. Certain aspects of structural change in rural areas : the experience of selected
countries / auth. Leonardo Casini [et al.] ; Institute of Agricultural and Food Economics.
National Research Institute. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościow ej, 2009. Sygn.: 170115

25. Chałańska A.: Diagnostyka nicieni liściowych z rodzaju Aphelenchoides : instrukcja
wykrywania nicieni na podstawie uszkodzeń roślin ozdobnych. - Skierniewice : Agencja
Reklamowo-Wydawnicza Estet, 2010. Sygn.: 88817

26. Chmieliński P.: Budowa kapitału społecznego na wsi na przykładzie rozwoju
programu Leader. - Warszawa : IERiGŻ, 2009. Sygn.: 170511

27. Chojnowska E.: Iglaki : dobór i pielęgnacja. - Warszawa : Multico, 2011.
Sygn.: 170745; 170746 Ogr.

28. Coy J., Franż M.: Nowa dieta antyrakowa. - Warszawa : Świat Książki, 2011. Sygn.: 170321

29. Curtis T.: Marketing dla inżynierów, naukowców i technologów. - Warszawa : Oficyna
Wolters Kluwer business, 2011. Sygn.: 170546

30. Cybulska B., Kłosiewicz-Latoszek L., Cichocka A.:Zaburzenia lipidowe : porady lekarzy
i dietetyków. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. Sygn.: 170581

31. Czerska J.: Pozwól płynąć swojemu produktowi : tworzenie ciągłego przepływu. -
Warszawa : Placet, 2011. Sygn.: 170540

32. Człowiek współczesny - jego religia i kultura / pod red. Lidii Nowakowskiej, Zofii Zgody.
- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy, 2010. Sygn.: 170372

33. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy / pod red. nauk.
Wiesława Musiała. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego, 2010. Sygn.: 170824

34. Czyżewski A., Poczta-Wajda A.: Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia
GATT/WTO. - Warszaw : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. Sygn.: 170158

35. Denkowska S., Papież M.: Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów
ekonomicznych. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. Sygn.: 170521

36. Diagnostic techniques in equine medicine : a textbook for students and practitioners
describing diagnostic techniques applicable to the adult horse / ed. by Frank G. R. Taylor,
Tim J. Brazil, Mark H. Hillyer. - 2nd ed. - Edinburgh [etc.] : Saunders/Elsevier, 2010.
Sygn.: 14956 W

37. Doczekalska B.: Badania nad modyfikacją drewna w aspekcie jego wykorzystania
jako napełniacza polopropylenu. - Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010.
Sygn.: 170675

38. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. - Warszawa : Agencja Rynku
Rolnego, cop. 2010. Sygn.: 81095

39. Doppler F., Eibensteiner R.: Wędliny i pasztety : domowy wyrób . - Warszawa :
Wydawnictwo RM, 2011. Sygn.: 170315

40. Dowgiałło A.: Mechaniczna obróbka szprotów. - Gdynia : Morski Instytut Rybacki, 2010.
Sygn.: 170393

41. Dragańska E. W.: Prognoza rozwoju i plonowania kukurydzy uprawianej na
ziarno w Polsce w aspekcie wybranego scenariusza zmian klimatu. - Olsztyn :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 201 Sygn.: 170800

42. Drees A.: Odchudzanie według chińskiej nauki o żywieniu. - Warszawa : Klub dla
Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2010. Sygn.: 170533

43. Dulinicz T.: Analiza popytu na pracę w sektorze ekologicznej produkcji rolniczej i
ekologicznego przetwórstwa rolno-spożywczego w poszczególnych powiatach
województwa wielkopolskiego. - Warszawa : 4P Research Mix, 2010. Sygn.:170137.

44. Dunalska J.: Zmienność form węgla organicznego w zróżnicowanych troficznie
ekosystemach jeziorowych. - Olsztyn : UWM, 2009. Sygn.: 170479

45. Dyś M.: Dlaczego pies się drapie?. - Warszawa : Agencja Wydawnicza "Egros", [2010].
Sygn.: 170324

46. Efektywność transportu w teorii i w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Marii
Michałowskiej. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010. Sygn.:170352

46. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej : (synteza) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja
Kowalskiego ; aut.: Szczepan Figiel [et al.]. - Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, 2010. Sygn.: 170512

47. Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów / pod red. Elżbiety
Broniewicz, Joanny Godlewskiej, Rafała Miłaszewskiego. - Białystok : Oficyna Wydawnicza
Politechniki Białostockiej, 2009. Sygn.: 170707

48. Energia odnawialna wizytówką nowoczesnej gospodarki / pod. red. Zbigniewa
Brodzińskiego, Małgorzaty Kramarz, Mariusza R. Sławomirskiego. - Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek : Fundacja Idealna Gmina, 2010. Sygn.: 170651

49. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. [4], Zasady i
wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy / Wiesława M. Horst [et al.]. -
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. Sygn.: 170604

50. Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. [3], Zasady i
wymagania związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców / Wiesława M. Horst [et al.]. -
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2011. Sygn.: 170602

51. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i
rolnictwa / pod red. Artura Bołtromiuka. - Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN, 2010. Sygn.: 170519 ; 170520 Ogr.

52. Fife B.: Cud oleju kokosowego. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2010. Sygn.: 169451

53. Figiel Sz., Hamulczuk M.: Development and application of advanced analytical methods
for ex-ante and ex-post evaluation of the effects of changes in the Common Agricultural
Policy and in macroeconomic determinants : (synthesis). - Warsaw : Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 2010. Sygn.: 170117

54. Filin S., Owsicki A., Zarzewski B.: Badania eksperymentalne stacjonarnych chłodziarek
termoelektrycznych. - Odessa : Astroprint, 2010. Sygn.: 170658

55. Fish management in a variable water environment / pod red.: Małgorzaty Jankun [et al.]
- Olsztyn : Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM , 2011. Sygn.: 170722

56. Fitopatologia szczegółowa : choroby roślin ogrodniczych / pod red. Elżbiety Paduch-
Cichal. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. Sygn.: 170785; 170851 Ogr.

57. Grey-Wilson Ch.: Ogródki skalne : rośliny od A do Z : pielęgnacja, rozmnażanie. -
Warszawa : Świat Książki, 2011. Sygn.: 170908 Ogr.

58. Góralski A.: Statystyka kwalitatywna : wskaźniki i testy. - Warszawa : Wydawnictwo
Universitas Rediviva, cop. 2007. Sygn.: 170795

59. Górska E. B.: Wpływ kompostów wytworzonych z odpadów lignocelulozowych
na aktywność biologiczną gleby. - Warszawa : Wydaw. SGGW, 2010. Sygn.: 170272

60. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. - Warszawa :
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010. Sygn.: 170330

61. Gudarowska E.: Kupujemy i sadzimy owocowe. - Warszawa : Wydawnictwo
"Działkowiec", 2010. Sygn.: 81036 ; 81037 Ogr.

62. Guzenda R., Olek W.: Technika cieplna w zadaniach. - Poznań : Wydawnictwo
Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2010. Sygn.: 170262

63. Hadzik A.: Turystyka zdrowotna uzdrowisk. - Katowice : Wydawnictwo Akademii
Wychowania Fizycznego, 2009. Sygn.: 170624

64. Hall R.: Marketing bez tabu czyli jak to robią najlepsi. - Warszawa : Samo Sedno, 2011.
Sygn.: 170693

65. Hammes E., van den Höövel G.: EM Rozwiązania : dom i ogród. - Mszczonów :
Fundacja Źródła Życia, 2010. Sygn.: 170285 ; S.3835 Ogr.

66. Handbook of the economics on innovation. Vol. 1 / ed. by Bronwyn H. Hall, Nathan
Rosenberg. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. Sygn.: 170163

67. Handbook of the economics on innovation. Vol. 2 / ed. by Bronwyn H. Hall, Nathan
Rosenberg. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2010. Sygn.: 170164

68. Handel zagraniczny na rynku cukru. - Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2010. Sygn.: 81079

69. Handel zagraniczny na rynku konopi, olejów i tłuszczów oraz alkoholu etylowego
pochodzenia rolniczego. - Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2010. Sygn.: 81085

70. Handel zagraniczny na rynku owoców i warzyw. - Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2010.
Sygn.: 81094

71. Handel zagraniczny towarami przetworzonymi non-aneks. - Warszawa : Agencja Rynku
Rolnego, 2010. Sygn.: 81082

72. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi. - Warszawa : Agencja Rynku Rolnego, 2010. Sygn.: 81092

73. Jak pisać o Funduszach Europejskich? : [osobisty poradnik jezykowy] / Jan Miodek [et
al.]. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010. Sygn.: 170507

74. Jank M., Wilczak J.: Jak żywić psa. - Warszawa ; Multico Oficyna Wydawnicza, 2011.
Sygn.: 170748 Czyt. MP

75. Jarosz M., Dzieniszewski J. Celiakia : porady lekarzy i dietetyków. - Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Sygn.: 170575

76. Jarosz M.: Choroba stłuszczeniowa wątroby : porady lekarzy i dietetyków. - Warszawa :
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010. Sygn.: 170576

77. Jarosz M., Dzieniszewski J.: Choroby żołądka i dwunastnicy : porady lekarzy i
dietetyków. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
Sygn.: 170577

78. Jarosz M., Respondek W.: Nadciśnienie tętnicze : porady lekarzy i dietetyków. -
Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. Sygn.: 170578

79. Jarosz M.: Osteoporoza : porady lekarzy i dietetyków. - Warszawa : Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, cop. 2010. Sygn.: 170579

80. Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L.: Otyłość : zapobieganie i leczenie : porady lekarzy i
dietetyków. - Wyd. 1, (dodr.)a Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
Sygn.: 170580

81. Jąder K., Kierczyńska S., Stefko O.: Zarys ekonomiki ogrodnictwa. - Poznań :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010. Sygn.: 169902; S.3788 Ogr.

82. Kagan A.: Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych
po integracji z Unią Europejską. - Warszawa : IERiGŻ, 2009. Sygn. 170509

83. Kalenik M.: Niekonwencjonalne systemy kanalizacji. - Wyd. 2 popr. -
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. Sygn.: 170671

84. Kalisz L.: Metody badań komunalnych osadów ściekowych : monografia. - Warszawa :
Dział Wydawnictw IOŚ - PIB, 2010. Sygn.: 170817

85. Kałążna K., Rosicki R.: Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. -
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010. Sygn.: 170860

86. Karol Darwin w oczach polskich botaników XIX-XXI w. / red. Kazimierz Zarzycki,
Zbigniew Mirek, Urszula Korzeniak. - Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska
Akademia Nauk, 2010. Sygn.: 170757

87. Kempter J.: Zmienność genetyczna wybranych populacji Certy Vimba Vimba (L.)
na podstawie analizy molekularnej genu cytochromu B w aspekcie ochrony gatunku. -
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego, 2010. Sygn.: 170833

88. Kircher A., Kircher W.: Oczka wodne : rośliny dla każdej strefy stawu ogrodowego. –
Warszawa : Hachette Polska, 2011. Sygn.: 206089 ; M.309 Ogr.

89. Kleine-Gunk B.: Hormony kobiety. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
Sygn.: 170322

90. Klimke R., Klimke I.: Cavaletti : praca na koziołkach w ujeżdżeniu i skokach.. - Łódź :
Galaktyka, 2011. Sygn.: 170457

91. Klock P.: Żywopłoty : rośliny pnące i osłonowe. - Warszawa : Wydawnictw RM, 2011.
Sygn.: 170610 ; S.3846 Ogr

92. Kolendowicz J., Sikora A., Zalewski T.: Wędkarstwo bez tajemnic : spławik i grunt,
spinning, wędkarstwo muchowe. - Warszawa : MULTICO, 2011. Sygn.: 252241

93. Kołłajtis-Dołowy A.: Badania uwarunkowań zachowań żywieniowych młodzieży. -
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2010. Sygn.: 170257

94. Krebs Ch. J.: Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. - Wyd.
4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn.: 252243

95. Lampeitl F.: Hodowla pszczół. - Warszawa : Wydaw. RM, 2011. Sygn.: 170313

96. Maggs D. J., Miller P. E., Ofri R.: Okulistyka weterynaryjna Slattera. - Wyd. 1 pol. / red.
Jacek Garncarz. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2009.
Sygn.: XIII.9.MAG czyt. MP, 14737W Wet.

97. Marshall A. W., Olkin I., Arnold B. C.: Inequalities : theory of majorization and its
applications. - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer Science+Business Media, cop. 2011.
Sygn.: 170682 Mat.

98. Mazanowski A.: Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów. - Gietrzwałd : Pro Agricola,
2011. Sygn.: 170852

99. Ogólnopolska Konferencja Truskawkowa : Skierniewice, 23 marca 2011 r. / [oprac. red.
Teresa Ligocka, Halina Pietrzkowska]. - [Skierniewice] : Instytut Ogrodnictwa, 2011.
Sygn.: 170881; 170882 Ogr.

100. Organizacja ochrony środowiska / red.: Maciej Rudnicki. - Stan prawny na dzień
1.10.2010 r. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Sygn.: 170877

101. Probiotyki w żywności / pod red. nauk. Danuty Kołożyn-Krajewskiej i Zbigniewa J.
Dolatowskiego . - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 2010.   Sygn.: 170726

102. Rogall H.: Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka. - Poznań : Zysk i
S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. Sygn.: 170900; 170901 Ogr.

103. Schrey Ch. F.: Diagnostyka różnicowa psów i kotów. - Wrocław : Medpharm Polska,
cop. 2011. Sygn.: 206099 Czyt. MP; 206100 Wet.

104. Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych
uwarunkowań ekonomiczno-środowiskowych : LIV Ogólnopolska Konferencja Ochrony
Roślin Sadowniczych : 23-24 lutego 2011 r. - Skierniewice : Instytut Ogrodnictwa, 2011.
Sygn.: 170883; 170884 Ogr.

105. Szewczyk Ł., Wasik P.: Sekrety dekoracji z warzyw i owoców : krok po kroku. - Tychy
: Wydawnictwo Czekoladowe Inspiracje Konrad Rembacz, 2011. Sygn.: 170907 Ogr.

106. Ślósarek G.: Biofizyka molekularna : zjawiska, instrumenty, modelowanie. - Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn.: 170770

107. Taylor J. R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego. - Wyd. 2 zm., 1 dod. - Warszawa
: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygn.: 170887; 170888 Mat.

108. XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu, Grójec, 29 stycznia 2011 r. -
Skierniewice : Instytut Ogrodnictwa, 2011. Sygn.: 170880 Ogr.

109. Zarzycki R.: Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska / - Wyd. 2 zm. i
rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2010. Sygn.: 170239

110. Zborowska M.: Badania zmian fizykochemicznych w drewnie wybranych
gatunków liściastych po długotrwałym wpływie środowiska wodnego - Poznań :
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2010. Sygn.: 170674

111. Zdrowie dziecka a otyłość : poradnik dla lekarzy, pielęgniarek i świadomych rodziców /
red. nauk. Anna Felińczak. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2011. Sygn.: 170754