ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


2015-12-02

Formularze do PBN

 Informujemy, że 30.10.2015 br. został zakończony  pierwszy import danych o dorobku publikacyjnym Jednostek UP, do Modułu Sprawozdawczego PBN na platformie POLON. Brakujące i najnowsze dane można na bieżąco uzupełniać u pracowników pracowników Oddziału Informacji Naukowej, zajmujących się bibliografią poszczególnych Jednostek.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zamieszczamy formularze, które mogą być pomocne przy uzupełnianiu danych o publikacjach. Formularze są zgodne z wymaganiami stawianym przez Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce ,
jednak przekazanie danych w poniższej formie jest dobrowolne.


Informacje o nowych i brakujących w bazie pubikacjach należy przekazywać na bieząco., do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP, p. 114, tel. 81 445 62 27.Osoby odpowiedzialne za bibliografię z poszczególnych Wydziałów:

Wydział Agrobioinżynierii – mgr Anna Starek,
anna.starek@up.lublin.pl

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt – dr Małgorzata Gorczyńska,
informacja.naukowa@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji – mgr Maria Boćkowska
maria.bockowska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – mgr Monika Szarama,
monika.szarama@up.lublin.pl

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu – mgr Anna Starek
anna.starek@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim
paulina.jaksim@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
dr Małgorzata Gorczyńska informacja.naukowa@up.lublin.pl
(Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Katedra Przydklinicznych Nauk Weterynaryjnych)

mgr Monika Szarama monika.szarama@up.lublin.pl
(Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierzęcych, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Katedra Anatomii Patologicznej, Katedra Biochemii, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra Fizjologii Zwierząt, Katedra Higieny Zywności Zwierzęcego Pochodzenia)ąco