ul. Akademicka 15
20-950 Lublin
(48-81) 445-62-28
biblioteka.glowna@up.lublin.pl
(48-81) 445-62-25 wypożyczalnia

Katalog BG UP

Przewodnik po katalogu

Sieć WiFi


  Wirtualna Biblioteka NaukiKonto czytelnika

Przypomnienia o terminie zwrotu Zgłoś e-mail

Zaproponuj kupno książki

Nowości w księgozbiorze studenckim

Lista A-Z

Doktoraty UP

Nabytki

Punktacja publikacji

Szkolenie on-line
Podręcznik

Baza publikacji pracowników
UP w Lublinie      


2015-11-30

Dane do Polskiej Bibliografii Naukowej w systemie POL-on

Szanowni Państwo,

Informujemy, że został dokonany pierwszy import danych o dorobku publikacyjnym Jednostek UP, do Modułu Sprawozdawczego  PBN na platformie POLON. Brakujące i najnowsze dane będą uzupełniane do końca 2015 r.

Przypominamy, że w odpowiedzi na pismo z dn. 27.07.2015 r. Prof. dra hab. inż. Stanisława Barana, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dotyczące obowiązku wprowadzania kompleksowych danych o działalności naukowej jednostek podstawowych Uniwersytetu do systemu POL-on, nadal zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o publikacjach pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki.

Prośba dotyczy tylko publikacji w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych za lata 2013, 2014 oraz 2015.

Dane do systemu POL-on będą importowane z Bazy Publikacji Pracowników UP, dlatego istotne jest, by wprowadzone do bazy wykazy publikacji pracowników były możliwie kompletne.

Na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce wymagane jest przekazanie podstawowych danych bibliograficznych oraz dodatkowych informacji, które do tej pory nie były dokumentowane przez Bibliotekę.

Szczegółowy zakres danych bibliograficznych określa p. 2. załącznika 1. do Rozporządzenia.
W związku z tym prosimy o:

1. Sprawdzenie w Bazie Publikacji Pracowników UP danych już wprowadzonych o publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych lub w rozdziałach w monografiach naukowych autorstwa pracowników jednostki naukowej oraz publikacjach osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały te publikacje do tej jednostki za lata 2013 – 2015.

2. Przygotowanie wykazu publikacji nieopisanych w Bazie Publikacji oraz wypożyczenie do Oddziału Informacji Naukowej BG oryginalnych prac lub ich kopii w wersji elektronicznej. Publikacje są wprowadzane do Bazy wyłącznie z autopsji.

3. Uzupełnienie wykazów o publikacje osób niebędących pracownikami jednostki, które afiliowały publikacje do tej jednostki.

4. Uzupełnienie danych znajdujących się w Bazie Publikacji Pracowników UP oraz przygotowywanych wykazów publikacji nieopisanych w Bazie o następujące informacje:Prosimy także wszystkie jednostki naukowe o przekazanie informacji potwierdzającej kompletność i prawidłowość danych wprowadzonych do Bazy Publikacji Pracowników UP.

Informacje o nowych i brakujących w bazie pubikacjach należy przekazać na bieząco., do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP, p. 114, tel. 81 445 62 27.

Prace koordynuje dr Paulina Studzińska-Jaksim, paulina.jaksim@up.lublin.pl

Osoby odpowiedzialne za bibliografię z poszczególnych Wydziałów:

Wydział Agrobioinżynierii – mgr Anna Starek,
anna.starek@up.lublin.pl

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
– dr Małgorzata Gorczyńska,
informacja.naukowa@up.lublin.pl

Wydział Inżynierii Produkcji
– mgr Maria Boćkowska
maria.bockowska@up.lublin.pl

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
– mgr Monika Szarama,
monika.szarama@up.lublin.pl

Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
– mgr Anna Starek
anna.starek@up.lublin.pl

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
– dr inż. Paulina Studzińska-Jaksim
paulina.jaksim@up.lublin.pl

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
dr Małgorzata Gorczyńska   informacja.naukowa@up.lublin.pl
(Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt, Katedra Przydklinicznych Nauk Weterynaryjnych)

mgr Monika Szarama monika.szarama@up.lublin.pl
(Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierzęcych, Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt, Katedra Anatomii Patologicznej, Katedra Biochemii, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Katedra Fizjologii Zwierząt, Katedra Higieny Zywności Zwierzęcego Pochodzenia)ąco